Bezwaar tegen ontwerp bestemmingsplan ingediend

Vrijdag 26 november is de zienswijze (bezwaren tegen het ontwerp bestemmingsplan) ingediend bij de gemeente. In de bijlage het gehele document, waar met meerdere mensen hard aan is gewerkt. In nog geen 3 weken tijd zijn er sprekende argumenten op tafel gekregen, zijn verwoord tot de zienswijze. Deze is namens vele bewoners ingediend (lijst van bewoners te zien op de laatste pagina’s).

101125 Zienswijze definitief.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Vereniging opgericht bij notaris

Natuurlijk waren we al even bezig, maar vandaag is bij de notaris is een officiële vereniging opgericht die de belangen van bewoners behartigt en zich inzet voor een optimaal woon- en leefklimaat: de vereniging ‘Buurtgenot-en Binnenweg Oost’.  Binnenkort op deze website meer nieuws over de vereniging en de acties die we gaan ondernemen.

Facebooktwitterpinterestmail

Belangrijke informatiefolder verspreid in de buurt

Dit weekend hebben wij een huis-aan-huis folder verspreid in de buurt met daarin de bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan en de vestiging van een Vomar op het binnenterrein tussen Berkenlaan-Binnenweg-Julianalaan-Eikenlaan. Dit is zeer de moeite waard om te lezen, aangezien de gemeente de nadelen van deze ontwikkelingen niet lijkt te (willen) zien, en ze in ieder geval nergens noemt.

Facebooktwitterpinterestmail

Gevolgen verruiming uitbouwmogelijkheden

In het ontwerp bestemmingsplan “Centrum en omgeving” van de gemeente Heemstede worden de mogelijkheden voor het uitbouwen van woningen significant verruimd. Dit is misschien leuk voor degene die wil verbouwen (aangezien er geen vergunning meer nodig is voor een enorme uibreiding van de woning) maar heeft enorme nadelige gevolgen voor de buren. Zonder overleg of inspraak kunnen buren links en rechts straks zomaar een 4 meter hoge uitbouw neerzetten, meet daarop nog een dakterras. Deze uitbouwen kunnen vele meters diep de tuin in gaan (veel verder dan de huidige 3 meter). Dit heeft natuurlijk alle gevolgen voor licht, vocht, wind, etc. aangezien van je eigen achtertuin alleen nog een smalle, donkere pijp overblijft. Woongenot weg dus! Een groep bewoners in het gebied van bestemmingsplan NoordWest heeft hier al lang geleden bezwaar tegen gemaakt bij de herziening van dat bestemmingsplan en zijn in beroep gegaan tegen de beslissing van de gemeente. Om een indruk te geven van de gevolgen van de verruiming van de uitbouw mogelijkheden is het interessant om eens te kijken de website: www.euronet.nl/~theovanh

Facebooktwitterpinterestmail

Heemsteder: Vestiging Vomar geen gelopen koers

De Heemsteder, 10 november 2010

Tijdens de algemene beschouwing van afgelopen week kwam het voornemen van de Vomar, om op termijn een nieuwe vestiging te openen aan de Binnenweg ter sprake. Het college blijkt niet onwelwillend tegenover de plannen te staan en heeft ook niet zo heel
veel mogelijkheden om particulier initiatief te dwarsbomen.

De PvdA bij monde van fractievoorzitter Johan Maas vond het uit oogpunt van overlast en parkeerdruk niet gewenst dat de Vomar haar plannen op deze locatie zou relaiseren. Hij pleitte voor een vestiging in de omgeving van de Cruquiusweg.

Klik hier voor het volledige artikel.

Facebooktwitterpinterestmail

Heemsteedse Courant: Grotere Vomar met grasdak op garageboxen Eikenlaan

Heemsteedse Courant, 9 november 2010

Diverse bewoners van de Eikenlaan zijn verontrust nu er vernomen is dat de Vomar zich naar een binnenterrein aan de Eikenlaan wil verplaatsen. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar Voordeelmarkt, zou al garageboxen tussen Binnenweg en Eikenlaan hebben opgekocht. De gemeentelijke commissie Ruimte vat het plan positief op. Overlast van winkelend publiek, lawaai van vrachtwagens en winkelkarretjes zien de bewoners met lede ogen tegemoet. Zij vrezen voor hun woongenot.

Klik hier voor het hele artikel op de website van de Heemsteedse Courant: http://www.echo.nl/hc-hc/buurt/lees/1094523/

Facebooktwitterpinterestmail