Overzicht persartikelen over de Vomar discussie: grote verdeeldheid en geen draagvlak

De afgelopen weken is er in de regionale pers veel aandacht geweest voor de inspraak van de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost bij de vergadering van de Commissie Ruimte over een nieuwe Vomar supermarkt midden in een woonwijk in Heemstede, en de discussie die dit heeft opgeroepen.

Naast dit artikel in De Heemsteder: Insprekers stelen de show tijdens bespreking Vomar bouwplannen, wat een goed overzicht geeft van de vergadering, volgt hieronder een overzicht met van een aantal van de belangrijkste artikelen.

Deze laten wederom zien dat er geen draagvlak is voor de ontwikkeling van een nieuwe Vomar mega-supermarkt aan de Binnenweg. Zelfs de winkeliers zijn erg verdeeld over het onderwerp, hoewel de voorzitter van de winkeliersvereniging graag anders doet vermoeden. Eigenlijk lijken alleen de wethouder en Vomar zelf onverdeeld voorstander te zijn van deze ontwikkeling (herinner ook dit oudere bericht).

Wethouder ‘redt’ grote Vomar

12 januari 2011, Haarlems Dagblad

 [link Haarlems Dagblad]

Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost is mordicus tegen komst van Vomar supermarkt

20 januari 2011, Het Weekblad

Winkeliers verdeeld over grote Vomar

22 januari 2011, Haarlems Dagblad

 [link Haarlems Dagblad]

Voorzitter winkeliersvereniging: ‘We hebben een Vomar nodig’

25 januari 2011, Haarlems Dagblad

 [link Haarlems Dagblad]

Facebooktwitterpinterestmail

De Heemsteder: Insprekers stelen de show tijdens bespreking Vomar bouwplannen

De inspraak van de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte over de nieuwe Vomar is door zowel onze mede- als tegenstanders geprezen vanwege de scherpte, de gedegen analyse, de goede onderbouwing, en de focus op de feiten. Het onderstaande artikel geeft een goed beeld van het verloop van de vergadering.

26 januari 2010, De Heemsteder

Facebooktwitterpinterestmail

Inspraak bij Commissie Ruimte 10 januari 2011 inzake verzoek Hoorne Vastgoed / Vomar

Maandag 10 januari 2011 is er tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte in Heemstede gesproken over de aanvraag van Hoorne Vastgoed / Vomar voor een nieuwe mega-supermarkt op het binnenterrein tussen de Eikenlaan, Berkenlaan, Binnenweg en Julianalaan. De vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost heeft op deze vergadering ingesproken en een betoog gehouden tegen de geplande Vomar. Hierbij hebben wij met 5 sprekers uitgebreid onze standpunten uiteen gezet en onderbouwd, deze inspraakreacties zijn hieronder te downloaden. De inspraak van de vereniging gebeurde namens vele inwoners uit heel Heemstede: ten tijde van de vergadering hadden zo’n 600 bewoners de petitie op www.neetegenvomar.nl getekend.

In het kort de hoofdlijnen van de inspraak: Er zijn diverse redenen waarom het een heel slecht idee is om een Vomar supermarkt op deze locatie te vestigen. Het creëert een onleefbare situatie voor de directe omwonenden en veroorzaakt een verkeersinfarct in de hele buurt, waarbij het parkeerprobleem op de zaterdagmiddag alleen wordt verergerd. Daarbij wordt met de vraag of het kan voorbij gegaan aan de vraag of je dit wel wil: het is helemaal niet wenselijk om in te zetten op dit soort grootschalige winkels in het centrum van Heemstede. En mocht de gemeente dan tòch besluiten om mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek, dan moet vooraf helder worden vastgelegd wàt er precies moet worden onderzocht, en aan welke eisen moet worden voldaan.

Download hieronder de inspraak namens de vereniging, de afzonderlijke bestanden vormen samen één inspraak.

  1. Impact (ge)bouw
  2. Impact verkeer (met daarbij de kaart impact verkeersstromen)
  3. Wenselijkheid supermarkt
  4. Punten haalbaarheidsonderzoek
  5. Conclusie
Facebooktwitterpinterestmail