De Heemsteder: Onderzoek naar een nieuwe Vomar nog niet rond

De Heemsteder van deze week heeft een artikel gepubliceerd over het komende onderzoek naar supermarkten en de Binnenweg, naar aanleiding van de bespreking daarvan in de Commissie Ruimte van 14 maart 2011. Tijdens deze vergadering heeft dhr Heeremans van Hoorne Vastgoed een pleidooi gehouden voor hun plannen voor nieuwe grote Vomar supermarkt aan de Eikenlaan. Niet verrassend aangezien Hoorne al een groot deel van de grond en panden heeft opgekocht.

Dhr Heeremans geeft aan dat hij “constructieve samenwerking zoekt” met de gemeente en de bewoners. Het bestuur van de vereniging Buurtgenoten heeft in februari kennis gemaakt met de mensen van Hoorne Vastgoed. Dit was een prettig kennismakingsgesprek, echter van samenwerking is op dit moment geen sprake aangezien de bewoners en de Vomar vooralsnog lijnrecht tegenover elkaar staan.

In tegenstelling tot wat het artikel vermeldt heeft de eigenaar van Binnenweg 72 zijn pand overigens niet verkocht aan Hoorne Vastgoed en is dat naar eigen zeggen ook niet van plan. Dit is een vergissing in de tekst van het artikel, hierover zal deze week een rectificatie volgen in de Heemsteder. De panden aan Binnenweg 72abc zijn overigens wel in bezit van Hoorne Vastgoed.

23 maart 2011, De Heemsteder

Facebooktwitterpinterestmail

Wethouder wil extra Vomar onderzoek na tegenstand bewoners en politiek

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 10 januari was er grote weerstand tegen het plan om een nieuwe Vomar mega-supermarkt te bouwen aan de Eikenlaan. De inspraak van de vereniging Buurtgenoten namens zo’n 600 inwoners was glashelder: dit plan is ongewenst. De argumenten hiervoor hebben wij hier gegeven. Diverse fracties van politieke partijen in de gemeenteraad waren het met de inwoners van Heemstede eens. Een verslag van de vergadering staat in dit artikel.

De verantwoordelijk wethouder Pieter van de Stadt (VVD) kondigde echter tijdens de vergadering al aan dat hij, ondanks alle argumenten tegen, toch door wilde zetten met de plannen voor een nieuwe Vomar. Echter omdat de argumenten die worden gebruikt om deze ontwikkeling te rechtvaardigen stuk voor stuk onderuit werden gehaald of op zijn minst in twijfel werden getrokken, is volgens de wethouder nu eerst een “vooronderzoek” nodig. Dat vooronderzoek zou dan o.a. aan moeten tonen dat het noodzakelijk is om een extra grote supermarkt te bouwen en dat deze per se aan de Binnenweg moet liggen en niet elders in Heemstede. Daarbij worden andere locaties wel onderzocht.

Er is beloofd dat de vereniging Buurtgenoten betrokken zal worden bij de opzet van het onderzoek en dat wij als mede-opdrachtgever de onderzoeksvragen mede kunnen bepalen. In onze ogen is een extra onderzoek dat alleen maar is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Vomar aan de Eikenlaan er toch komt zinloos en ongewenst. Er is al voldoende aangetoond dat dat een slecht plan is, zowel vanuit ruimtelijke ordening als wenselijkheid voor het centrum. Wij zullen daarom wel in overleg gaan met de gemeente over het nieuwe onderzoek, en kritisch kijken naar de vragen die de gemeente formuleert. Gelukkig heeft de wethouder aangegeven open te staan voor dit overleg.

Hieronder staan een tweetal artikelen over het aangekondigde vooronderzoek over supermarkten en de Binnenweg.

Onderzoek Vomar bij Cruquius

24 februari 2011, Haarlems Dagblad

[link Haarlems Dagblad]

Haalbaarheid Vomar verplaatsing opnieuw onderzocht

2 maart 2011, De Heemsteder

Facebooktwitterpinterestmail