Bestemmingsplan Centrum op 11 april in Commissie Ruimte

Op woensdag 6 april hebben de indieners van een zienswijze op het concept Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Heemstede per post de concept nota van beantwoording ontvangen. Daarin reageert het College van Burgemeester en Wethouders (uiteraard voorbereid door de afdeling Ruimtelijke Ordening) op de ingediende zienswijzen en geeft aan in hoeverre deze hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij de beantwoording van de zienswijze zat ook het bericht dat het bestemmingsplan maandag 11 april vastgesteld zal worden tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte.

De vergaderstukken van de Commissie Ruimte op 11 april zijn online te vinden op het volgende adres: http://vergaderstukken.heemstede.nl/bladeren/ris/agendapunt/index/vergadering/93/ . Klik op het agendapunt “04AR-Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving” voor de vergaderstukken.

Op 26 november hebben wij namens de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost en vele inwoners een omvangrijke en uitgebreid onderbouwde zienswijze ingediend. Zie dit bericht: Bezwaar tegen ontwerp bestemmingsplan ingediend. Destijds waren er 121 machtigingen maar ondertussen hebben wij honderden leden die ons steunen. Onze bezwaren zijn door het College van B&W niet of nauwelijks gehoord in het definitieve bestemmingsplan. Daarom zullen wij vanavond inspreken tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, in de hoop dat de gemeenteraad wel oor heeft voor onze bezwaren. Het is wellicht kort dag maar eenieder die interesse heeft is natuurlijk welkom op de vergadering, vanaf 20.00u in het Raadhuis.

Facebooktwitterpinterestmail

NRC Handelsblad: De supermarkten hebben de macht

In het NRC Handelsblad van afgelopen vrijdag 1 april stond een column van Marjoleine de Vos die de relatie tussen supermarkten en het plaatselijk bestuur treffend omschrijft. Supermarkten en projectontwikkelaars dicteren de ruimtelijke ordening en krijgen alles gedaan wat ze willen. Bestuurders van gemeenten zijn machteloos en dansen naar hun pijpen. De aanleiding voor de column was de vestiging van een Albert Heijn in België, maar het had net zo goed over Heemstede kunnen gaan. Hieronder het bewuste fragment:

Steel beschrijft hoe maatregelen tegen de vestiging van grote supermarkten in steden en dorpen machteloos bleken. De concerns kochten gewoon tijdig veel grond in. Zodoende hadden ze een ijzersterke onderhandelingspositie in het overleg met het plaatselijk bestuur. Hun winkels kwamen er altijd. Soms beloofden ze ook nog een zwembad of een stadion aan te leggen, of een parkeergarage. Geleidelijk aan gingen grote supermarkten steeds meer samenwerken met projectontwikkelaars. Een stad krijgt nu ook flats bij de supermarkt. Dat is handig voor de supermarkt. De klanten wonen erboven. Het is ook mooi voor de stad – stadsvernieuwing.

Het is niet mooi voor de diversiteit van het voedsel, voor de producenten van dat voedsel en voor degenen die in de door de gewone winkels verlaten straten wonen, of in de dorpen waar geen enkele winkel meer is omdat verderop een supermarkt staat. Ook het platteland is in dat opzicht de stad geworden. Het voedsel komt uitsluitend via de supermarkt, niet meer van kleine leveranciers.

De omzetten van de supermarktconcerns zijn enorm. Daarmee vergeleken is het budget van een klein land een lachertje. Ze hebben de macht. Onze bestuurders hebben maar te dansen naar hun pijpen.

Link naar het artikel in NRC Handelsblad. Download hier het hele stuk als pdf bestand.

Facebooktwitterpinterestmail