Visie Buurtgenoten op DPO rapport RBOI

Naar aanleiding van het verzoek van de projectontwikkelaar van de Vomar supermarktketen heeft de gemeente Heemstede een distributieplanologisch onderzoek (DPO) laten opstellen. De vragen voor het DPO zijn mede opgesteld door de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost. Het bureau RBOI uit Rotterdam heeft het onderzoek uitgevoerd en het rapport opgeleverd:
“Heemstede – ontwikkeling Vomar, distributieplanologisch onderzoek”, 29 maart 2012.

De vereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid naar haar leden en daarom heeft de vereniging een eigen visie opgesteld over het resultaat van het bureau RBOI. Deze visie is als volgt.

  • RBOI richt zich geheel op het economisch functioneren van de Vomar en stelt dat als de Vomar een grote supermarkt neerzet, het winkelgebied daar zeker van zal profiteren. Zonder dat RBOI deze stelling goed onderbouwt. De problemen waar het winkelgebied nu mee te kampen heeft, worden niet benoemd en het is dus niet duidelijk voor welke problemen de Vomar een oplossing is. Voor cruciale beslispunten worden beweringen gedaan die niet feitelijk zijn onderbouwd. Alles bij elkaar kan dit rapport van RBOI geen basis zijn voor verdere besluitvorming over nut en noodzaak van een nieuwe/vergrote Vomar vestiging aan de Binnenweg van Heemstede.
  • Het rapport roept meer vragen op over beleid en beleidsvorming dan dat het beantwoord. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een analyse uitvoert naar waar het winkelgebied werkelijk behoefte aan heeft en op welke locaties de oplossingen het beste tot hun recht komen, voordat alle economische ruimte in de dagelijkse goederen verdwenen is of zelfs negatief is geworden. Op die analyse kan dan samenhangend beleid gemaakt worden dat als een echte oplossing voor het winkelgebied kan gelden. Dit beleid zou zelfs regionaal bepaald kunnen worden om goede initiatieven te behouden en kansarme initiatieven te voorkomen. Het DPO over de Vomar is een gevolg van particulier initiatief, niet van ruimtelijk en economisch beleid van de gemeente.

Bijgaand kunt u onze opgestelde visie over het resultaat van het bureau RBOI downloaden. Er zijn twee versies, één versie bevat de samenvatting, de andere versie de complete reactie inclusief samenvatting en onderbouwing.

Klik hier om de samenvatting te dowloaden (klik voor download)

Klik hier om de complete reactie inclusief onderbouwing te downloaden (klik voor download)

Facebooktwitterpinterestmail

Rapport Martin de Vries, oud-wethouder van Haarlem

In het Haarlems Dagblad is zaterdag 19 mei een artikel verschenen met de titel “Parkeren Binnenweg Heemstede niet gratis”. Dit naar aanleiding van het rapport opgesteld door Martin de Vries, een van de vele studies naar maatregelen om de economische positie van de Heemsteedse winkeliers te versterken.

Centrale thema’s in alle deze studies zijn: De gevolgen van betaald parkeren, invoering van eenrichtingsverkeer en de komst van grotere supermarkten. Het voorstel van De Vries om parkeren gratis te maken is door B en W verworpen. Wel staat het college en B en W positief tegenover de benadering van De Vries om supermarkten ruim baan te geven. De plannen van Albert Heijn om aan de Blekersvaartweg een winkel van 2.700 vierkante meter neer te zetten met parkeergarage voor 200 auto’s komen waarschijnlijk nog dit jaar rond. Met betrekking tot de plannen van de Vomar wordt pas na de zomer een beslissing genomen. Van het afgelopen week verschenen rapport van RBOI, waarin hoog wordt opgegeven over de positieve effecten van een grotere Vomar voor de Binnenweg, is door bij het onderzoek betrokken buurtvereniging gehakt gemaakt.

Over het eenrichtingsverkeer laat De Vries zich in het rapport zich verder niet uit. Wel heeft hij een aantal voorstellen opgenomen om de marketing van het Heemsteedse winkelcentra en de samenwerking tussen de ondernemers te verbeteren.

Artikel geheel lezen? Klik dan op onderstaand artikel.

Facebooktwitterpinterestmail

Publicatie Haarlems Dagblad 18 mei 2012: Buurtvereniging laat niets heel van rapport over Vomar Heemstede

Volgens een onderzoek van het bureau RBOI heeft de komst van een nieuwe, grote Vomar-supermarkt op de Heemsteedse Binnenweg een gunstig effect op het hele winkelcentrum. Maar verontruste omwonenden laten in een goed onderbouwde reactie geen spaan heel van dit advies.

Lees hier het volledige artikel (klik op afbeelding) of kijk op de website van het Haarlems Dagblad (Artikel HD 18-05-2012)

Facebooktwitterpinterestmail

Uitspraak Raad van State zeer teleurstellend

Maandag 12 maart diende het geding van de vereniging bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Centrum en omgeving. Het betoog concentreerde zich op 3 punten:

  1. Mogelijkheid tot uitbreiding bibliotheek in de speeltuin.
  2. De verhoging van een mogelijke parkeergarage op het huidige parkeerterrein naast de bibliotheek, van 1 meter tot 2,5 meter.
  3. Het loslaten van de bovengrens van 1.000 m2 bruto vloeroppervlak van supermarkten.

Jammer genoeg heeft de Raad van State ons niet in het gelijk gesteld. Zoals we nu weten legt het bestuursrecht het primaat bij de overheid om besluiten te nemen. De Raad van State wil niet op de stoel van de bestuurder zitten en toets daarom zeer marginaal en terughoudend. Wanneer een rechter maar een beetje het idee heeft dat de bestuurder het besluit goed heeft gemotiveerd of opgesteld, laat hij het in stand. Zeker bij een bestemmingsplan is dat het geval aangezien de gemeente een grote beleidsvrijheid heeft.

Het heeft dan ook niet zo zeer aan de vereniging gelegen dat we de zaak verloren hebben. Meer dan de argumenten die we hebben aangevoerd konden we niet doen.

Wil je de uitspraak nog eens nalezen, klik dan op deze link:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=heemstede&verdict_id=XefsOcBLy3w%3D

Facebooktwitterpinterestmail

Uitnodiging informatie-avond

Het bestuur van de vereniging Buurtgenoten nodigt u van harte uit voor onze informatie-avond op woensdag 23 mei as. De vergadering opent om 20.00 uur. Locatie: Bibliotheek Heemstede.

We lichten u voor over de status van de mogelijke komst van de nieuwe Vomar op het terrein tussen Eikenlaan en Binnenweg en alle activiteiten die we als dagelijks bestuur hebben ondernomen en ondernemen.

De ingang van de ruimte bevindt zich aan de Dreefzijde-ingang van de Bibliotheek.

We hopen u te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,
Bas van Os

Facebooktwitterpinterestmail