Haarlems Dagblad – Lobby tegen nieuwbouw Vomar

De vereniging Buurtgenoten wil de komende weken gaan lobbyen bij raadsleden om de bouwplannen voor een nieuwe Vomar aan de Eikenlaan in Heemstede tegen te houden. De vereniging hoopt met name dat collegepartij D66 uiteindelijk tegen de plannen zal stemmen en zich houden aan hun eigen verkiezingsbelofte.

Om de plannen van de Vomar te realiseren moet er onder andere een woning worden gesloopt en het speelterrein bij de Bibliotheek verdwijnen om een inrit naar de geplande parkeergarage mogelijk te maken en het vrachtverkeer toegang te geven tot het binnenterrein. De supermarkt moet pal achter de huizen aan de Eikenlaan komen.

Niet alleen bewoners zijn tegen, ook zelfstandigen staan minder positief tegen de komst van een Vomar. Verwacht wordt dat de supermarkt het einde betekent van de kleine winkeltjes: “Waar een supermarkt verschijnt, daar verdwijnt de bakker en de groenteboer. Terwijl we zijn uitgeroepen tot leukste winkelstraat omdat we zoveel zelfstandige ondernemers hebben.”, aldus een winkelier.

De omwonenden vinden dat het gemeentebestuur niet stilstaat bij de belangen van haar inwoners. Ook BBO denkt dat de gemeente te eenzijdig naar de plannen van Hoorne kijkt. De onderzoeken wekken de indruk dat er naar een gewenste uitkomst wordt toegewerkt.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
2013-05-29 Haarlems Dagblad – Lobby tegen nieuwe Vomar

Facebooktwitterpinterestmail

Heemsteder – Vomar (Hoorne BV) spreekt voor haar beurt

In een persbericht doet Hoorne BV, de ontwikkelaar van de Vomar, melding dat niets de bouw van de supermarkt meer in de weg staat. Gemakshalve gaan ze er van uit dat de gemeenteraad op 13 juni in de commissie Ruimte haar goedkeuring hecht aan het plan. Of dit zo is, blijft de vraag. D66 heeft de sleutel in handen. Zij waren eerst tegen het plan, later draaide D66 bij en waren ze voor. Nu twijfelt de partij: opkomen voor de belangen van de omwonenden of blind het college volgen.

Niet alleen wethouder Van de Stadt was verrast van de mededeling van Hoorne, ook bij de omwonenden viel het koud op het dak. Nu de plannen steeds duidelijker worden en de enorme impact op de bewoners, zijn zij niet van plan zich bij de plannen neer te leggen. Ze zijn van plan alle mogelijkheden aan te wenden om de bouw te voorkomen dan wel te vertragen.

Het persbericht van Hoorne is wat voorbarig en ook het tijdstip van uitgifte, nog voor de gemeenteraad heeft gesproken valt niet overal in goede aarde. Tijdens de commissie vergadering van 13 juni zal blijken of D66 de burgers serieus neemt.Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
2013-05-29 Heemsteder – Vomar (Hoorne BV) spreekt voor haar beurt

Facebooktwitterpinterestmail