Haarlems Dagblad 12-06-2013: Bouw van supermarkt veroorzaakt veel overlast

Instemming van de Heemsteedse gemeenteraad betekent niet dat er een einde komt aan de problemen rond de bouw van de nieuwe Vomar. Met name de bodemsanering en fundering voor de supermarkt en de parkeergarage, kunnen voor ontwikkelaar Hoorne Vastgoed en de omwonenden veel ellende veroorzaken. Die conclusie trekt bouwkundig adviseur Van Waarde na minutieus onderzoek van de technische bijlagen van het haalbaarheidsonderzoek.

Lang niet alle vragen zijn beantwoord in het haalbaarheidsonderzoek. Op de eerste plaats de ernstig verontreinigde grond en het grondwater met arceen, olie en zink. Het gaat weliswaar om beperkte oppervlakten, maar door bronbemaling tijdens de bouw wordt dit over een groter oppervlakte verspreid. Die dreiging is aanzienlijk groter als er voor permanente bronbemaling wordt gekozen, noodzakelijk om te voorkomen dat de betonnen bak van de parkeerkelder gaat drijven op het grondwater. En de tekeningen wijzen erop dat dit toegepast gaat worden.

De permanente bronbemaling zal tot veel overlast voor de bewoners leiden. De panden aan de Binnenweg staan op palen. Die kunnen door bemaling worden aangetast. Ook de woningen aan de Eikenlaan, die op staal staan, krijgen last door inklinken van de grond. Schade is dus vrijwel onvermijdelijk. Het slaan van damwanden, zwaar bouwverkeer en grondverbeteringen zullen onvermijdelijk scheuren en zettingen in de omliggende panden slaan.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
12-06-2013 Haarlems Dagblad – Bouw van supermarkt veroorzaakt veel overlast

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 12-06-2013: D66 achter bouw Vomar

De voorbereidingen op de bouw van een grote supermarkt in Heemstede kan doorgaan. De raadsfractie van D66 gaat donderdag akkoord met de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek. De democraten helpen daarbij coalitiegenoten VVD en CDA aan een meerderheid.

BBO is zeer teleurgesteld over de houding van D66. De instemming heeft verregaande gevolgen voor de bewoners.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
12-06-2013 Haarlems Dagblad – D66 achter bouw Vomar

Facebooktwitterpinterestmail

De Heemsteeder 12-06-2013: Ontknoping bouw nieuwe Vomar nadert

Donderdag 13 juni buigt de commissie ruimte zich over de plannen van de nieuwe Vomar. De zeer actieve belangenvereniging van de omwonenden heeft op de valreep een enquete opgesteld en deze door 200 inwoners en 93 winkeliers laten invullen. Hoewel misschien niet 100% representatief, zijn de uitkomsten verbluffend. Maar liefst 98% van de ondervraagden gaf aan bekend te zijn met de plannen. Van de geenqueteerden vindt 95% dat er geen behoefte is aan een nieuwe supermarkt en denkt 86% dat de nieuwe vestiging geen stimulans is voor de lokale economie.

De winkeliers die naar hun mening wordt gevraagd reageren verdeeld. Van de ondervraagden is 58% lid van de winkeliersvereniging en een nipte meerderheid van 54% is op de hoogte van het standpunt van de winkeliersvereniging aangaande de nieuwe Vomar. Verbijsterend is dat 80% van de winkeliers aangeeft dat hen nooit iets is gevraagd. De reden van het college om dit plan door te zetten is juist omdat ze vindt dat een extra supermarkt een voorwaarde is voor een gezond winkelbestand. Van de winkeliers geeft 88% aan dit standpunt niet te delen en gaat 67% er van uit dat het voor hun eigen zaak geen voordeel is. Op de vraag of de bedoelde plek een Vomar moet komen antwoorden 95% van de inwoners tegen te zijn en van de ondervraagde winkeliers is 73% tegen.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
12-06-2013 De Heemsteeder – Ontknoping bouw nieuwe Vomar nadert

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 11-06-2013: Winkeliers en publiek zijn tegen grote Vomar

Het winkelend publiek en driekwart van de winkeliers in het centrum van Heemstede zijn tegen de bouw van een grote Vomar bij de Binnenweg. Ze vinden de komst van een nieuwe supermarkt op die plek overbodig. Dat blijkt uit een enquete van de vereniging Buurtgenoten Binnenweg Oost (BBO).

BBO ondervroeg afgelopen week 201 bezoekers en 93 winkeliers. Hun antwoorden kwamen duidelijk niet overeen met de conclusies uit eerdere onderzoeken. Opvallend is dat 67% van de ondervraagde winkeliers verwacht dat de nieuwe Vomar geen gunstigde invloed zal hebben op hun omzet.

Van de ondervraagde bezoekers gaf een meerderheid van 66% aan geen probleem te ondervinden met parkeren. Van de autobezitters die moeilijk een plek vinden, verwacht slechts 5% dat de parkeerproblemen worden opgelost door de geplande bouw van een ondergrondse parkeergarage.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
11-06-2013 Haarlems Dagblad – Winkeliers en publiek zijn tegen grote Vomar

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 11-06-2013: Met ons valt altijd te praten

Doorziek wordt Jan Heeremans, directeur van Hoorne Vastgoed, de ontwikkelaar van de Vomar, van het negatieve beeld dat in Heemstede over zijn bedrijf is ontstaan. Alsof hij als een dief in de nacht is binnengeslopen, om stiekem grond te kopen voor een nieuwe grote supermarkt. Met als enige doel de bewoners van de Eikenlaan en omgeving te pesten.

In Heemstede doet Hoorne al een derde poging om een grote supermarkt te bouwen en ook dit maal stuiten de plannen op grote weerstand. Toch houdt Hoorne hardnekkig vast om een nieuwe grote vestiging te realiseren. Dit omdat onderzoek aantoont dat er nog ruimte is voor een supermarkt van 1800 m2. Vomar moet meegroeien met de ontwikkelingen in de markt. De huidige vestiging is te klein en we willen uitbreiden.

Waarom er wordt gekozen voor de moeilijke locatie op het binnenterrein tussen Binnenweg en Eikenlaan is ontstaan omdat zich daar de gelegenheid voordeed grond te kopen.

Heeremans kan zich voorstellen dat buurtbewoners het niet vertrouwen en vrezen dat de komst van de Vomar het einde betekent van hun gezellige buurtje. Heeremans begrijpt ook dat bewoners tot nu toe niet met Hoorne wilde praten, om zich niet te committeren aan de plannen. Maar de dialoog met onze buren is voor ons essentieel. Het bedrijf is niet uit op het maken van een snelle winst. Vomar vestigt zich daar voor een periode van ten minste 40/50 jaar. We hebben belang met een goede verstandhouding met de buren. Ook als de gemeente donderdag in het voordeel van Vomar beslist, wil Hoorne graag in gesprek gaan met de buurtbewoners. Er valt met ons over van alles te praten, ook als dat Hoorne extra geld kost. We kunnen niet alle bezwaren tegenmoet komen, maar veel problemen die de omwonenden naar voren hebben gebracht, kunnen wij oplossen.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
11-06-2013 Haarlems Dagblad – Met ons valt altijd te praten

Facebooktwitterpinterestmail