Haarlems Dagblad 08-06-2013: Fatsoen is bij bouw Vomar ver weg

De gemeente heeft volgens Rudy Brandt haar fatsoen verloren bij het nieuwbouwplan voor de Vomar. Brandt heeft een bezwaarschrift ingediend en overweegt stappen naar de rechter, als de huidige plannen voor de nooduitgang van de te realiseren parkeerkelder doorgaan. Zijn tuin wordt door de nooduitgang geblokkeerd.

Op de bijeenkomst van 3 juni werd door animaties van de bouwplannen duidelijk dat er voor Brandt zijn tuin een hek komt die zijn tuin blokkeert. De toekomstige nooduitgang gaat over een pad dat nu achter langs een aantal woningen loopt. Bij de bouw van de garageboxen heeft de vorige eigenaar bepaald dat het pad een erfafscheiding is. Dat is meer dan 30 jaar geleden en dus kunnen de bewoners zich beroepen op hun gewoonterecht.

Brandt zet ook zijn vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente argumenten verzint om de nieuwe Vomar erdoor te krijgen. De Vomar zou de verlosser moeten zijn voor de winkels in de buurt. Volgens Brandt een belediging van de Heemstedenaar. De bakker en de slager worden er echt niet beter van en bovendien bevinden zich binnen een straal van 500 meter reeds 3 supermarkten.

Brandt stoort zich het meest aan de ethiek die in de politiek ver te zoeken is. Als het CDA beweert dat de huizenprijzen met 10 procent zullen dalen als hier een Vomar komt en ze stemmen wel in met de bouwplannen, dan nemen ze je niet serieus.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
08-06-2013 Haarlems Dagblad – Fatsoen is bij bouw Vomar ver weg

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 07-06-2013: Vomar voor D66 zware dobber

Het Vomar dossier is voor D66 in Heemstede een zware dobber. De raadsfractie heeft tot nu toe ingestemd met de aanpak van B en W inclusief het instellen van een haalbaarheidsonderzoek. Daar waren de oppositiepartijen PvdA, HBB en GroenLinks fel op tegen.

Ook D66 zal volgende week moeten laten weten of de bestemmingsplan-procedure voor de Vomar kan worden gestart. VVD en CDA zijn voor een nieuwe grote Vomar. Samen met D66 vormen deze partijen het college. D66 moet dus de doorslag geven.

D66 wethouder Jur Botter is voor. Maar de site van D66 meldt op 13 maart nog dat de partij tegen de plannen van Vomar is.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
07-06-2013 Haarlems Dagblad – Vomar voor D66 zware dobber

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 07-06-2013: Vomar: drie maal scheepsrecht?

Voor de Vomar is drie maal scheepsrecht. Twee maal eerder werd de komst van een grote vestiging naar het centrum van Heemstede door de gemeente geblokkeerd, maar met een plan van een grote winkel tussen Binnenweg en de Eikenlaan, moet het volgens de supermarktketen lukken. Als de gemeenteraad volgende week geen bezwaar maakt, kan de bouwvergunning worden aangevraagd en is er een redelijke kans dat over een jaar de eerste spade de grond in gaat.

Zo ver is Vomar nog niet eerder gekomen. De eerdere pogingen een grote Vomar te vestigen, werden al in een vroeg stadium van tafel geveegd. De gemeente had moeite met de parkeeroplossing, het gebouw zou te groot worden en het geheel paste niet in het dorpse karakter.

Bovenstaand oordeel staat in schril contrast met de houding die B en W en wellicht ook een meerderheid van de gemeenteraad nu aanneemt. Vanaf meet af aan van de huidige plannen van de Vomar heeft het college (VVD, CDA en D66) zich welwillend opgesteld tegenover het voorstel van Vomar. Nu alle studies gebundeld in het haalbaarheidonderzoek klaar zijn, voelen de wijkbewoners zich bekocht. Volgens BBO is de gemeente er steeds op uit geweest het plan van Vomar mogelijk te maken.

Waarom toont de eerst zo strenge gemeente nu zoveel begrip voor de Vomar? De Heemsteedse politiek is ervan overtuigd geraakt, dat de komst van een derde grote supermarkt naar het centrum van Heemstede goed is voor de economie. Overigens iets waar de lang niet alle winkeliers van zijn overtuigd. Dat het woongenot van de buurtbewoners ernstig wordt aangetast, zoals ook uit een studie bleek, wordt op de koop toegenomen.

Volgende week donderdag moet blijken of D66 de voorstanders van de Vomar in de raad aan de meerderheid helpt of zich houdt aan haar eigen standpunt, zoals in maart op haar eigen site gepubliceerd, tegen de plannen van Vomar te zijn.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
07-06-2013 Haarlems Dagblad – Vomar: drie maal scheepsrecht?

Facebooktwitterpinterestmail

Heemsteedse Courant – 29-05-2013: Bewoners willen gebiedsbrede visie omtrent komst Vomar

Met plattegronden toont de voorzitter van Buurtgenoten aan welke ingrijpende veranderingen er zullen plaatsvinden in en rond de Eikenlaan als de bouw van de 1.900m2 grote supermarkt doorgaat. Er komt een tunnel waar nu nog een speeltuintje is voor de ondergrondse parkeergarage, de autobewegingen op de Eikenlaan nemen met meer dan 1.000 bewegingen toe, vrachtwagens lossen tegen de huizen en tuinen van de Eikenlaan en Julianalaan, speeltuin en hoekhuis worden gesloopt en de bouwhoogte wordt 5,5 meter waardoor het licht in de tuinen wordt ontnomen.

Buurtgenoten constateert vele ongerijmdheden in de onderzoeksrapporten naar de komst van de Vomar en wil graag dat de gemeente een gebiedsbrede visie ontwikkelt om goed te kunnen oordelen. Alleen een visie op het binnenterrein is te kort door de bocht. Hierdoor zal de hele buurt zal grote schade en overlast ondervinden.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
2013-05-29 Heemsteedse Courant – Bewoners willen gebiedsbrede ontwikkeling

Klik hier voor filmpje van Dichtbij.nl over bevindingen van komst Vomar

Facebooktwitterpinterestmail