Standpunt vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost over het opbreken van het Heemsteedse college

Het Heemsteedse college van HBB, VVD en CDA is uit elkaar gevallen bij de bespreking in de raadsvergadering van 26 mei 2016 over het onderwerp Vomar van de visie op het winkelgebied. De vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost is hierdoor nogal verrast en hoopt dat de partijen er op een goede manier uitkomen.

De vereniging overlegt sinds april 2016 actief met de projectontwikkelaar Hoorne van de Vomar en met de gemeente. Dit overleg is het resultaat van het verzoek van de gemeenteraad aan de wethouder van Ruimtelijke Ordening om draagvlak te zoeken bij de omwonenden van de beoogde locatie van de Vomar supermarkt met ondergrondse parkeergarage.

De projectontwikkelaar wil de supermarkt met bijbehorende parkeerplaatsen en bereikbaarheid ontwikkelen. De gemeente wil extra parkeerplaatsen voor het midden van het winkelgebied en hoopt dat de supermarkt en de parkeerplaatsen de economie van het winkelgebied gaan stimuleren. Ons belang is het garanderen van ons woongenot en de veiligheid van onze woonomgeving.

Strikt genomen zijn wij niet tegen de Vomar of andere ontwikkelingen. Voor ons ontstaat draagvlak wanneer in het overleg tussen de drie partijen het respect voor elkaars belang zichtbaar wordt in resultaten. Op die basis hebben wij ons in de contacten met zowel wethouder van de Stadt als met wethouder Ates steeds constructief opgesteld.

De veranderingen in het bestuur van Heemstede zijn voor de vereniging geen aanleiding voor het veranderen van de ingeslagen weg. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolg en de vereniging kan daarmee verder. De vereniging gaat ervan uit dat de twee andere partijen, Hoorne en de gemeente, er ook zo inzitten en maximaal blijven streven naar een goede oplossing.

Facebooktwitterpinterestmail

Laat het ons weten

Beste Bewoners,

Op initiatief van de gemeente en in opdracht van de raad vinden er gesprekken plaatst tussen gemeente, Hoorne Vastgoed en BBO om te onderzoeken onder welke (rand)voorwaarden er draagvlak zou ontstaan bij de bewoners voor de ontwikkeling van de Vomar supermarkt op het binnenterrein gelegen tussen Binnenweg en Eikenlaan.

De afgelopen periode hebben we veel input mogen ontvangen wat u als bewoners belangrijk vindt ten aanzien van de bescherming van uw woongenot. Wellicht overbodig om nogmaals te melden, maar mocht u nog ideeën, voorwaarden en/of suggesties hebben, laat het ons dan nog graag nog even weten. Mail ze naar buurtgenoten.binnenweg.oost@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Buurtgenoten Binnenweg-Oost (BBO)

 

Facebooktwitterpinterestmail