Verbouwing bibliotheek: vergunningen aangevraagd

De gemeente heeft, als eigenaar van het bibliotheekgebouw, op 27 juli enkele omgevingsvergunningen aangevraagd voor de aankomende verbouwingen en aanpassingen aan het bibliotheekgebouw (Julianaplein 1).

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1

Informatie over welke vergunningen zijn aangevraagd is te vinden in de bijgevoegde brief die de omwonenden hebben ontvangen: 2016-07-26 Heemstede – omgevingsvergunning bibliotheekgebouw (pdf). Helaas is de inhoud van de vergunningsaanvraag niet digitaal beschikbaar, deze ligt alleen ter inzage bij de gemeente.

Het is goed dat de bibliotheek behouden blijft in Heemstede en dat er aanvullende functies zijn gevonden om het gebouw nuttig te gebruiken. Maar er zijn ook zorgen. Ten tijde van de informatieavond op 13 juni was er echter nog geen enkele informatie over de buitenruimte en de effecten op de omgeving. De gemeente kon of wilde toen niets zeggen over de verkeersafwikkeling (o.a. voor het kinderdagverblijf), de toename van parkeerdruk (door veel intensiever gebruik en toevoegen van allerlei functies en activiteiten), en de inrichting van de buitenruimte met het groen en de speeltuin. Ook over de samenhang met de ontwikkeling van de Vomar in dit gebied wilde men niets zeggen, terwijl de combinatie van deze twee plannen ontegenzeggelijk een grote impact heeft op het verkeer en parkeren in de buurt.

Facebooktwitterpinterestmail

Tijdelijke speeltuin bij de bibliotheek

Tijdens de inloopavond over de herinrichting van het bibliotheekgebouw op 13 juni hebben diverse buurtbewoners (en leden van BBO) aangegeven dat ze de speeltuin bij de bibliotheek erg misten voor de kinderen in de buurt. Er zijn maar weinig speelgelegenheden in de buurt en de speeltuin werd danook veel gebruikt. Deze was eerder in het voorjaar weggehaald ter voorbereiding op de verbouwing van de bibliotheek. Sindsdien leek er echter weinig te gebeuren op het buitenterrein en misten de kinderen uit de buurt wel hun speeltuin.

Naar aanleiding van deze feedback aan de wethouder en ambtenaren heeft de gemeente gekeken of er een tijdelijke speeltuin kon worden teruggeplaatst. Dat is ook gebeurd en het grote speeltoestel met de glijbaan is in juli terug geplaatst als tijdelijke speeltuin. Dit is de oplossing gedurende de verbouwing van de bibliotheek, een situatie die naar verwachting ongeveer een jaar zal duren. Er is toegezegd dat er daarna een nieuwe permanente speelgelegenheid zal komen bij de herinrichting van het buitenterrein. Hoe dit eruit komt te zien is op dit moment nog niet bekend.

We zijn blij dat de gemeente na de feedback snel een tijdelijke speelgelegenheid terug heeft geplaatst, dank daarvoor aan de wethouder en andere betrokkenen. Bij de herinrichting van de bibliotheek zullen we uiteraard ook goed letten op de inrichting van het buitenterrein en de effecten op de buurt zoals de speeltuin, groen, verkeer en parkeren.

Facebooktwitterpinterestmail