Buurtgenot-en Binnenweg Oost, of kortweg BBO

Ontstaan
Een nieuw bestemmingsplan voor het Centrum van Heemstede in 2010 vormde de aanleiding voor bewoners in dit gebied zich te verenigen. De inkt voor dit nieuwe bestemmingsplan was nog niet droog toen het bericht werd gepubliceerd dat de Vomar plannen ontwikkelde voor een nieuwe full-service supermarkt op de twee binnengebieden, ingesloten door de Binnenweg, Julianalaan, Berkenlaan en Eikenlaan. Deze twee terreinen, alsmede de voormalige zonnebankstudio aan de Eikenlaan waren door Hoorne en aanverwanten aangekocht.

Vomar
BBO is niet tegen een nieuwe Vomar. Wel is de vraag gesteld of een dergelijke, grote verkeersaantrekkende ontwikkeling op een zo klein kwetsbaar gebied gesitueerd zou moeten worden. BBO is wel tegen de schending van de rechten van omwonenden. Denk daarbij aan het recht van weg en het recht van overpad. BBO is tevens voor de veiligheid en het behoud van het woon- en leefklimaat in de huizen en achtertuinen van de woningen die dit gebied omringen. Daarom heeft BBO altijd willen meedenken over de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. De veiligheid zowel op het binnenterrein als op de Eikenlaan baart BBO grote zorgen. Van origine is de smalle Eikenlaan een kleine, rustige woonstraat.

Bibliotheek
De bibliotheek wordt momenteel ook herontwikkeld. Er wordt een aantal goede voorzieningen toegevoegd, zoals kinderopvang met haal- en brengverkeer, dagopvang kwetsbare ouderen met haal- en brengverkeer en de bibliotheek functie blijft gehandhaafd.

Deze ontwikkelingen, Vomar en Bibliotheek raken elkaar en beïnvloeden elkaar, met name op de smalle Eikenlaan. Op de Eikenlaan is al een parkeerterrein met aan- en afrijdend verkeer. Als daarbij dan ook nog inrijdend verkeer voor een parkeerkelder met inrit op het achterterrein zelf wordt gevoegd, naast een vrachtwagen die links moet voorsorteren omdat hij anders de bocht niet kan nemen plus al het extra haal- en brengverkeer voor kwetsbare ouderen en kinderen, wordt het op de smalle Eikenlaan niet veiliger.

Beide ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken, niet als twee afzonderlijke situaties op een eiland.

Standpunt
BBO is niet tegen de Vomar. BBO is wel tegen de schending van onze rechten en staat voor veiligheid en behoud van het woon- en leefklimaat.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Appartementen op nieuwe Vomar

Haarlems Dagblad, 7 juni 2017

“De aanvankelijke voorkeur (*) om zowel de in- als uitrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan te maken, heeft plaatsgemaakt voor een inrit aan de Eikenlaan en uitrit op de Binnenweg. Verkeerstechnisch is dat goed mogelijk (**) en voor de omwonenden betekent dat een halvering van het verkeer (***). De uitrit op de Binnenweg zorgt er ook voor dat (veel) Vomarklanten straks via de noordelijke Binnenweg vertrekken. Dat levert de winkels daar hopelijk wat extra klandizie op (****), aldus het college.”

*: de voorkeur van de gemeente

**: hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat het verkeer op deze plek zal toenemen door de extra voorzieningen in de bibliotheek en extra parkeerplaatsen op het binnenterrein voor de nieuwe appartementen boven de Vomar.

***: het is geen halvering van het verkeer, maar een enorme en onveilige toename van verkeer ten opzichte van de huidige situatie! Direct naast de voordeur van bewoners die straks door de sloop van de oude zonnebankstudio ineens in een hoekpand wonen. De vrachtwagen rijdt straks rakelings langs het huis (als de chauffeur dat redt).

****: wie gaat er met een auto vol met koel- en vriesproducten nog even winkelen?

Lees hier het hele artikel.

 

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Heemstede snel aan de slag op de Binnenweg

Haarlems Dagblad, 6 juni 2017

“Nog deze zomer wordt een begin gemaakt met de aanpak van de Binnenweg-Raadhuisstraat. Er komen onder meer geraniumzuilen, de afslagverboden op de belangrijkste Heemsteedse winkelstraat worden opgeheven en bij de IJzeren Brug krijgt het verkeer op de Binnenweg voorrang. Ook gaat het college snel om de tafel met de winkeliers van de Jan van Goyenstraat over het vestigingsbeleid.

…De Vomar is als omstreden politieke kwestie buiten de Winkelvisie gehouden. Daarover moeten nu snel knopen worden doorgehakt”

Lees hier het hele artikel.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Weinig bijval voor Vomar

Haarlems Dagblad, 13 mei 2017

Winkeliers Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grotere supermarkt

De winkeliers op de Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grote nieuwe supermarkt en ook een verhuizing van de Vomar naar de locatie Eikenlaan kan niet op veel bijval rekenen, zo blijkt uit een enquête die de oppositiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben gehouden onder alle winkeliers in de winkelstraat. De winkeliers willen wél graag meer parkeerplaatsen en zien het liefst gratis parkeren met een maximale tijdsduur.

Lees hier het hele artikel en tevens het artikel over dit onderwerp in de Heemsteedse Courant.

Facebooktwitterpinterestmail