Zet u het leven van Heemstedenaren op het spel voor wat boodschappen?

Met deze flyer willen we onder de aandacht brengen wat beloften van politici waard zijn in relatie tot mooie plannen voor grootse ontwikkelingen.

Tijdens de vorige verkiezingscampagne zouden VVD, CDA en D66 leefbaarheid, veiligheid en milieu voor de omgeving van de nieuwe Vomar waarborgen. Vier jaar later hebben deze partijen gekozen voor de oplossing van de projectontwikkelaar die de goedkoopste, onveiligste en meest milieubelastende oplossing blijkt. De omwonenden proberen nu via de rechter de leefbaarheid van hun woonomgeving terug te halen.

Het zal niet goed gaan aan de Binnenweg, Julianalaan en Eikenlaan, waar de bewoners worden geconfronteerd met een grote toename van verkeer van bezoekers van de supermarkt en grote vrachtauto’s voor de bevoorrading. De ruimte in de kleine woonstraatjes is krap en op de Binnenweg zitten auto’s en fietsers elkaar nu al in de weg. De inrit van de parkeergarage komt tussen de achtertuinen. Kijk wat een grote vrachtwagen doet in de Eikenlaan naast het bibliotheekgebouw. Dat moet straks drie maal (of meer) per dag gaan gebeuren.

Maar volgens de coalitie alles is veilig en het komt de economie ten goede.

Het echte economische probleem van de Binnenweg zit in het noordelijke deel, niet tussen de Hema en de Dekamarkt. Maar daar wordt geen aandacht aan gegeven.

Hoe zal het gaan met de onderwerpen Manpadslaan, Rivierenbuurt, torens Spaarne Ziekenhuis?

De partijen met de “D” van “democratie” in hun naam gaan nog steeds voor plannen van projectontwikkelaars in plaats van naar burgers te luisteren. Dus als u echt van mening bent dat er te weinig supermarkten zijn in Heemstede en dat gemeente en projectontwikkelaars uw leefomgeving naar hun ideeën mogen inrichten, stem dan vooral op VVD, CDA en D66.

Wat doen de plannen voor de nieuwe Vomar voor de buurt:

  1. Ingang Vomar supermarkt en uitrit parkeergarage aan de Binnenweg, geen parkeerplaatsen voor de ingang
  2. Inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan, met 700 auto’s per dag tussen de achtertuinen
  3. Knelpunt inrit Eikenlaan met auto’s naar parkeergarage en manoeuvreren vrachtwagens voor bevoorrading, alles moet door hetzelfde gaatje tussen de huizen
  4. Auto’s van en naar parkeerterrein Eikenlaan
  5. Bezoekers van bibliotheek, kinderopvang en ouderenopvang
  6. Toename verkeersdrukte in de smalle woonstraten
  7. Zware geluidshinder en milieuproblematiek worden niet door de gemeente aangepakt
  8. Bedreiging voor de hoogwaardige winkeliers die juist het winkelgebied dragen
  9. 175 meter verderop zit al een grote supermarkt
Facebooktwitterpinterestmail

Op Binnenweg WEL / GEEN verkeer van de Vomar, kruis aan wat u het beste uitkomt

Volgens wethouder Nieuwland komen de auto’s van bezoekers van de nieuwe Vomar niet over de Binnenweg aanrijden. Daardoor zullen die automobilisten niet voor meer onveiligheid op de Binnenweg zorgen, zo legt hij uit tijdens een verkiezingsdebat voor senioren op 7 maart (HD 9 maart 2018). Volgens veel Heemstedenaren is het te druk op de Binnenweg: automobilisten en fietsers zitten elkaar in de weg. Dus zorgt de gemeente ervoor dat het extra verkeer van de geplande Vomar achter de Eikenlaan niet over de Binnenweg wordt gevoerd. Of althans, een beetje maar.

In het nieuwe bestemmingsplan voor het deel van het Centrum waar de nieuwe Vomar moet komen, staat het zo: “Door de uitrit aan de Binnenweg te leggen zullen de vertrekkende bezoekers van de supermarkt langs de overige winkels op de Binnenweg komen en kunnen deze winkels profiteren van de toename van het aantal bezoekers gegenereerd door de supermarkt.”

Dus het verkeer van de Vomar wordt heel bewust WEL over de Binnenweg geleid.

Omdat de inrit aan de Eikenlaan moet komen, zou hiervoor geen verkeer over de Binnenweg gaan. Om te bepalen hoe het verkeer naar de parkeergarage zou moeten rijden, zijn de gemeente en adviesbureau Advin overeengekomen dat de helft van de bezoekers van de parkeergarage via de Heemsteedse Dreef en het Julianaplein rijdt. De andere helft komt vanuit het zuiden WEL over de Binnenweg, vanuit de Raadhuisstraat en/of Zandvaartkade. Die stroom auto’s moet volgens hetzelfde bestemmingsplan bij de Haemstedelaan rechtsaf slaan en daarna weer linksaf de Eikenlaan op.

Volgens de gemeente gaan alle bezoekers van de parkeergarage die route rijden, want er komen wegwijsborden. Zo rijden over een stukje van de Binnenweg GEEN automobilisten naar de parkeergarage van de Vomar. Dat stukje, van de Haemstedelaan tot de uitrit van de geplande parkeergarage, is 150 meter lang.

De hele Binnenweg, van de Zandvaartkade tot aan de Bronsteeweg, is 770 meter lang. Dus op ongeveer 20% van de Binnenweg is GEEN verkeer van de Vomar, op ongeveer 80% van de Binnenweg is WEL verkeer van de Vomar.

De wethouder heeft op een tweede manier gelijk. Adviseur Goudappel Coffeng heeft aangegeven dat de Binnenweg genoeg capaciteit heeft om de auto stroom van de Vomar zelfs op de drukste momenten op vrijdag- en zaterdagmiddag, probleemloos op te nemen. Zodanig zelfs dat je het haast niet merkt. Dus er is GEEN probleem met het verkeer van de nieuwe Vomar.

Iedereen die wel eens wat loopt en koopt op de Raadhuisstraat – Binnenweg, weet dat de automobilisten van zuid naar noord door de winkelstraat van winkel naar winkel rijden en stoppen waar ze moeten zijn. Om dat bezoekgedrag te faciliteren kan men zelfs het parkeerkaartje over de gehele lengte van de winkelstraat gebruiken. Zo zullen automobilisten die bij de nieuwe Vomar moeten zijn, over de Binnenweg rijden tot aan de ingang van de supermarkt, nabij de Kastanjelaan. Daar stapt de passagier uit en/of wordt een parkeerplaats gezocht. In de buurt natuurlijk, de ingang van de parkeergarage is immers 250 meter verderop in een andere straat.

Diezelfde adviseur Goudappel Coffeng wijst op het onlogische van het niet bij elkaar situeren van de ingang van de supermarkt en de ingang van de parkeergarage en noemt bovengenoemd rij- en parkeergedrag. Merkwaardigerwijs worden de opstoppingen die hiervan het gevolg kunnen zijn, niet uitgewerkt. Wel worden de opstoppingen uitgewerkt die kunnen ontstaan als gevolg van de keuze van de inrit aan de Binnenweg. Die opstoppingen blijken overigens beperkt bij een goed ontwerp van de inrit, zelfs op de drukste momenten. Toch worden juist die laatste opstoppingen aangevoerd als een reden om GEEN inrit op de Binnenweg te plaatsen.

Ook al is het aantal bezoekers van de parkeergarage over Binnenweg en over de Heemsteedse Dreef 50/50 verdeeld, in de huidige situatie komen de meeste automobilisten vanuit de Raadhuisstraat, Kerklaan en Zandvaartkade naar de Binnenweg. Dat zal in de nabije toekomst niet zomaar veranderen, zelfs al hebben gemeente en adviseur Advin op papier anders gekozen.

Op dit moment wordt door burgers gemeld dat de Binnenweg niet veilig is. De komst van de nieuwe Vomar hoeft het volgens de adviseurs niet onveiliger te maken. Of de Binnenweg volgens de wethouder onveilig is, hangt kennelijk af van de gelegenheid waar hij dit moet toelichten. Maatregelen voor beperking van de onveiligheid zijn nog niet afgekondigd, behalve het verplaatsen van de lijn van de fietssuggestiestrook met wel 10 centimeters.

Maar we voelen als burgers van Heemstede haarfijn aan dat het straks op de hoek van Kastanjelaan en Binnenweg WEL heel druk gaat worden als die Vomar er komt. Ook al rijdt er WEL / GEEN verkeer van de Vomar over de Binnenweg.

Facebooktwitterpinterestmail