Zet u het leven van Heemstedenaren op het spel voor wat boodschappen?

Met deze flyer willen we onder de aandacht brengen wat beloften van politici waard zijn in relatie tot mooie plannen voor grootse ontwikkelingen.

Tijdens de vorige verkiezingscampagne zouden VVD, CDA en D66 leefbaarheid, veiligheid en milieu voor de omgeving van de nieuwe Vomar waarborgen. Vier jaar later hebben deze partijen gekozen voor de oplossing van de projectontwikkelaar die de goedkoopste, onveiligste en meest milieubelastende oplossing blijkt. De omwonenden proberen nu via de rechter de leefbaarheid van hun woonomgeving terug te halen.

Het zal niet goed gaan aan de Binnenweg, Julianalaan en Eikenlaan, waar de bewoners worden geconfronteerd met een grote toename van verkeer van bezoekers van de supermarkt en grote vrachtauto’s voor de bevoorrading. De ruimte in de kleine woonstraatjes is krap en op de Binnenweg zitten auto’s en fietsers elkaar nu al in de weg. De inrit van de parkeergarage komt tussen de achtertuinen. Kijk wat een grote vrachtwagen doet in de Eikenlaan naast het bibliotheekgebouw. Dat moet straks drie maal (of meer) per dag gaan gebeuren.

Maar volgens de coalitie alles is veilig en het komt de economie ten goede.

Het echte economische probleem van de Binnenweg zit in het noordelijke deel, niet tussen de Hema en de Dekamarkt. Maar daar wordt geen aandacht aan gegeven.

Hoe zal het gaan met de onderwerpen Manpadslaan, Rivierenbuurt, torens Spaarne Ziekenhuis?

De partijen met de “D” van “democratie” in hun naam gaan nog steeds voor plannen van projectontwikkelaars in plaats van naar burgers te luisteren. Dus als u echt van mening bent dat er te weinig supermarkten zijn in Heemstede en dat gemeente en projectontwikkelaars uw leefomgeving naar hun ideeën mogen inrichten, stem dan vooral op VVD, CDA en D66.

Wat doen de plannen voor de nieuwe Vomar voor de buurt:

 1. Ingang Vomar supermarkt en uitrit parkeergarage aan de Binnenweg, geen parkeerplaatsen voor de ingang
 2. Inrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan, met 700 auto’s per dag tussen de achtertuinen
 3. Knelpunt inrit Eikenlaan met auto’s naar parkeergarage en manoeuvreren vrachtwagens voor bevoorrading, alles moet door hetzelfde gaatje tussen de huizen
 4. Auto’s van en naar parkeerterrein Eikenlaan
 5. Bezoekers van bibliotheek, kinderopvang en ouderenopvang
 6. Toename verkeersdrukte in de smalle woonstraten
 7. Zware geluidshinder en milieuproblematiek worden niet door de gemeente aangepakt
 8. Bedreiging voor de hoogwaardige winkeliers die juist het winkelgebied dragen
 9. 175 meter verderop zit al een grote supermarkt
Facebooktwitterpinterestmail

Petitie: Heemstede zegt nee

Wellicht heeft u het al gelezen in De Heemsteder, maar we brengen graag de petitie: ‘Heemstede zegt nee’ onder uw aandacht. Deze petitie is niet door ons gestart, maar we steunen dit initiatief zeker!

We stellen het daarom zeer op prijs als u:

– de petitie Heemstede zegt NEE ondertekent
– huisgenoten vraagt deze petitie ook te ondertekenen
– de petitie deelt met buurtgenoten en vrienden die in Heemstede wonen met het verzoek deze petitie te ondertekenen

Wilt u onderstaande afbeelding als A3 poster voor uw raam hangen? Dan kunt u de poster aanvragen via info@buurtgenoten.com.

8 argumenten waarom inwoners en winkeliers van Heemstede tegen de bouw van een nieuwe Vomar aan de Binnenweg zijn:

1. Forse toename verkeersoverlast op de Binnenweg en omliggende woonstraten; de verkeersveiligheid verslechtert aanzienlijk
2. Meer verkeersopstoppingen op de Binnenweg en omliggende straten
3. Grote inbreuk op de leefbaarheid van omwonenden door geluids- en verkeersoverlast
4. Toename van fijnstof, dus luchtvervuiling
5. Verdere aantasting van het dorpse karakter van Heemstede
6. Heemstede is al ruim voorzien van supermarkten
7. Verschraling van speciaalzaken. Vooral groenten, fruit, vlees, vis, kaas, brood en banket zaken. Een veel voorkomend effect rond mega supermarkten
8. De huidige Vomar als trekker verdwijnt, waardoor leegstand op de noordelijke Binnenweg structureel wordt

Onderteken de petitie op www.heemstedezegtnee.nl vóór democratie en tégen de bouw van een nieuwe Vomar.

 

Facebooktwitterpinterestmail

Presentatie informatie-avond 8 november 2016

Op 8 november organiseerde BBO een informatie-avond voor buurtbewoners en belangstellenden (uitnodiging hier, presentatie onderaan dit bericht). De avond is goed bezocht, onder andere door buurtbewoners, raadsleden, winkeliers en vertegenwoordigers van de pers. Allen konden open met elkaar in gesprek gaan, wat soms leidde tot levendige discussies.

Voor het onderzoek naar de meest optimale inpassing van de supermarkt en ontsluiting is vooral een goed en zorgvuldig verkeersonderzoek nodig. Uit dat onderzoek moet blijken wat ervoor nodig is om bepaalde oplossingen mogelijk te maken. Pas als dat bekend is kan een afgewogen discussie plaatsvinden over de diverse scenario’s.

Voor een goede inpassing van de Vomar supermarkt met draagvlak bij de omwonenden adviseert BBO:

 1. Een uitgebreid verkeersonderzoek met een brede scope. Bekijk daarbij niet alleen de vier straten direct rondom de ontwikkeling maar de hele verdeling van aan- en afvoer van verkeer in een breed gebied: vanaf de Raadhuisstraat t/m de Lanckhorstlaan.
 2. Alle partijen, waaronder de ontwikkelaar maar nadrukkelijk ook de gemeente Heemstede, moeten de wil tonen om de inpassing zo goed mogelijk uit te voeren en de minpunten voor de bewoners maximaal weg te nemen.
 3. De verkeerssituatie en het parkeren van de supermarkt moet worden beoordeeld in samenhang met de ontwikkeling van de bibliotheek. Deze grote ontwikkelingen hebben impact op elkaar en liggen te dicht bij elkaar om alleen op zichzelf te beoordelen.

Hieronder kunt u de presentatie van 8 november downloaden:

PDF

BBO_presentatie_8-11-2016.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, kan de afgelopen week de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat kleine punten na, beklonken is. Dat er constructieve gesprekken tussen de bewoners, verenigd in BBO, en vastgoedontwikkelaar Hoorne hebben plaatsgevonden, klopt. En dat er nog punten ter discussie staan, klopt ook. Maar deze openstaande punten worden door BBO zeker niet beschouwd als ‘kleine’ punten.

Ontsluiting parkeergarage

Een inrit naar de parkeergarage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou een zogenaamde “win-win” zijn voor iedereen. Het zou goed zijn voor de omwonenden én voor de winkelstraat, aldus Hoorne Vastgoed. En laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten tussen projectontwikkelaar en de omwonenden. De ontsluiting van de parkeergarage is al lang een heikel punt.

Al jarenlang zijn er allerlei varianten gepresenteerd met ontsluiting van de parkeergarage vanaf het Julianaplein en via het speelterrein van de bibliotheek. Eén ding stond volgens alle politieke partijen voorop, de ingang zou zo ver mogelijk van de bewoners afliggen om geen overlast bij hun huizen te veroorzaken. Maar nu wil de nieuwe coalitie koste wat het kost de Vomar doorzetten op het Eikenlaan terrein. De projectontwikkelaar lijkt vrij spel te krijgen en alle varianten van ontsluiting gelegen verder van de percelen van bewoners zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ondanks dat deze ambtelijk haalbaar bleken. Krijgen we dan toch het gevreesde scenario waarbij de ingang voor de parkeergarage direct naast de voordeur van bewoners wordt gerealiseerd? Een oplossing waarvan een vorige (VVD-) wethouder heeft verklaard dat die onhoudbaar is, evenals de partij van de huidige wethouder (zie de D66 website: “Belangrijkste voorwaarde is dat de ingang van de parkeergarage aan het Julianaplein komt.”)? Een oplossing waar ook nog eens het vrachtverkeer in- en uit moet rijden, net als het personeel, bestemmingsverkeer voor andere winkels en dan laten we de ontwikkeling van het bibliotheekterrein nog even buiten beschouwing? En al dat verkeer zou dan door het ‘gaatje’ tussen de woonhuizen van de Eikenlaan door het terrein moeten bereiken?

De projectontwikkelaar doet het voorstel om inrijden naar de parkeergarage via de Eikenlaan te laten plaatsvinden. Op het binnenterrein gaan de auto’s omlaag naar de parkeergarage. Dat zou volgens de projectontwikkelaar de overlast voor de Eikenlaan halveren en zou een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt de helft schappelijk, het is nog steeds de helft van een enorme stroom verkeer die er nu niet is. Als het plan doorgaat, krijgen de bewoners naast het verkeer van personeel, het overige bestemmingsverkeer en niet te vergeten het vrachtverkeer voor het laden en lossen, ook nog eens het bezoekersverkeer. De toerit voor de parkeergarage naast de toerit van de vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om problemen. Minder ruimte voor de vrachtwagen, een nog onveiligere situatie in een kinderrijke buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat dit simpelweg niet toe..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens. Klik voor een groter plaatje met toelichting.

Het juiste alternatief

Wil je échte goede situatie, zeg maar win-win-win situatie, dan moet de ontsluiting van de parkeergarage volledig aan de Binnenweg worden gelegd. Immers dan behoort de parkeergarage ook toe aan de Binnenweg. Als men wil dat bezoekers van de supermarkt ook nog eens een bezoek gaan brengen aan andere winkels in de winkelstraat, is het logisch dat bezoekers over de Binnenweg binnenkomen en ook weer over de Binnenweg vertrekken. Op die manier hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan bezoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi geïntegreerde toe- en uitrit tot de extra parkeerplaatsen.

BBO ziet daarmee een win voor de winkeliers, een win voor Vomar en een win voor de bewoners, die niet direct geconfronteerd worden met een onveilige en onredelijke toename aan verkeer op de Eikenlaan. Het is daar nog altijd woongebied en, in tegenstelling tot de Binnenweg (die overigens berekend is om het extra verkeer te absorberen), geen winkelgebied. Zelfs voor de Vomar supermarkt zou deze oplossing veel logischer zijn dan een inrit op een locatie waar de winkel niet zit. Dus ook een win voor de exploitatie van de supermarkt zelf. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar, staat hier in beginsel ook voor open.

Gemeente heeft de sleutel in handen

In het zeer recente overleg tussen gemeente, Hoorne en BBO heeft BBO aangegeven dat de gemeente de sleutel in handen heeft. De politiek wil graag de extra parkeervoorzieningen voor de Binnenweg en Hoorne wil graag een grootschalige Vomar-supermarkt. Het enige wat de bewoners vragen is beschermd te worden in hun woongenot en veiligheid. De door BBO voorgestelde oplossing voldoet daaraan en daarom vraagt de vereniging aan de gemeente deze oplossing serieus te nemen en mogelijk te maken.

De gemeente zoekt draagvlak onder de bewoners en daarvoor is een oplossing nodig die voor de bewoners acceptabel is. De gemeente en winkeliers willen ‘traffic’ langs de winkels. De projectontwikkelaar en de Vomar supermarkt zoeken een oplossing die voor bezoekers logisch is. Deze meervoudige win-oplossing is volledige ontsluiting van de parkeergarage daar waar die hoort en dat is aan de winkelstraat, de Binnenweg.

Naar de mening van BBO is het geen kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou kunnen, maar het is een kwestie van willen. Iedereen heeft de voorkeur voor deze ontwikkeling. Het gaat dus om de wil dit ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreerde, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteindelijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclusief de politiek!

 

Facebooktwitterpinterestmail

Uitnodiging BBO informatie-avond 8 november 2016

Flyer BBO infoavond 8-11-2016

Flyer met uitnodiging en plattegrond, klik op het plaatje om een PDF versie te downloaden.

Politiek overtuigd van komst Vomar. Wat nu?

Uitnodiging

BBO zal de impact op de buurt toelichten.

Wanneer

8 november 2016, 20:00 – 21:30

Waar

De Pauwehof
Achterweg 19, Heemstede

Programma

PLAN VOMAR – We laten zien wat de impact van de VOMAR met parkeergarage is en wat dit voor iedereen betekent.

POLITIEK – We brengen nogmaals de beloftes en uitspraken in kaart. Belofte maakt schuld…

DRAAGVLAK? – Wij geven onze randvoorwaarden om woongenot en veiligheid te garanderen.

U – Praat mee!

Facebooktwitterpinterestmail

Standpunt vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost over het opbreken van het Heemsteedse college

Het Heemsteedse college van HBB, VVD en CDA is uit elkaar gevallen bij de bespreking in de raadsvergadering van 26 mei 2016 over het onderwerp Vomar van de visie op het winkelgebied. De vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost is hierdoor nogal verrast en hoopt dat de partijen er op een goede manier uitkomen.

De vereniging overlegt sinds april 2016 actief met de projectontwikkelaar Hoorne van de Vomar en met de gemeente. Dit overleg is het resultaat van het verzoek van de gemeenteraad aan de wethouder van Ruimtelijke Ordening om draagvlak te zoeken bij de omwonenden van de beoogde locatie van de Vomar supermarkt met ondergrondse parkeergarage.

De projectontwikkelaar wil de supermarkt met bijbehorende parkeerplaatsen en bereikbaarheid ontwikkelen. De gemeente wil extra parkeerplaatsen voor het midden van het winkelgebied en hoopt dat de supermarkt en de parkeerplaatsen de economie van het winkelgebied gaan stimuleren. Ons belang is het garanderen van ons woongenot en de veiligheid van onze woonomgeving.

Strikt genomen zijn wij niet tegen de Vomar of andere ontwikkelingen. Voor ons ontstaat draagvlak wanneer in het overleg tussen de drie partijen het respect voor elkaars belang zichtbaar wordt in resultaten. Op die basis hebben wij ons in de contacten met zowel wethouder van de Stadt als met wethouder Ates steeds constructief opgesteld.

De veranderingen in het bestuur van Heemstede zijn voor de vereniging geen aanleiding voor het veranderen van de ingeslagen weg. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolg en de vereniging kan daarmee verder. De vereniging gaat ervan uit dat de twee andere partijen, Hoorne en de gemeente, er ook zo inzitten en maximaal blijven streven naar een goede oplossing.

Facebooktwitterpinterestmail