Bestemmingsplan Centrum op 11 april in Commissie Ruimte

Op woensdag 6 april hebben de indieners van een zienswijze op het concept Bestemmingsplan Centrum van de gemeente Heemstede per post de concept nota van beantwoording ontvangen. Daarin reageert het College van Burgemeester en Wethouders (uiteraard voorbereid door de afdeling Ruimtelijke Ordening) op de ingediende zienswijzen en geeft aan in hoeverre deze hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Bij de beantwoording van de zienswijze zat ook het bericht dat het bestemmingsplan maandag 11 april vastgesteld zal worden tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte.

De vergaderstukken van de Commissie Ruimte op 11 april zijn online te vinden op het volgende adres: http://vergaderstukken.heemstede.nl/bladeren/ris/agendapunt/index/vergadering/93/ . Klik op het agendapunt “04AR-Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving” voor de vergaderstukken.

Op 26 november hebben wij namens de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost en vele inwoners een omvangrijke en uitgebreid onderbouwde zienswijze ingediend. Zie dit bericht: Bezwaar tegen ontwerp bestemmingsplan ingediend. Destijds waren er 121 machtigingen maar ondertussen hebben wij honderden leden die ons steunen. Onze bezwaren zijn door het College van B&W niet of nauwelijks gehoord in het definitieve bestemmingsplan. Daarom zullen wij vanavond inspreken tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, in de hoop dat de gemeenteraad wel oor heeft voor onze bezwaren. Het is wellicht kort dag maar eenieder die interesse heeft is natuurlijk welkom op de vergadering, vanaf 20.00u in het Raadhuis.

Facebooktwitterpinterestmail