Flyer: update stand van zaken (december 2011)

Op 8 december 2011 heeft de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost flyers bezorgd bij de bewoners in de buurt met een update van de stand van zaken. Hieronder volgt de  belangrijkste tekst van deze ‘stand van zaken’ flyer.

1 Jaar voorbij… maar de strijd is nog lang niet gestreden!

Beste buurtbewoner(s),

Het kan u niet ontgaan zijn…! Met een flyer, bijbehorende raamposters en een website zijn wij half december 2010 de grootschalige actie ‘Neetegenvomar.nl’ gestart. Als bewonersvereniging Buurtgenot-en Binnenweg-Oost trekken wij ten strijde tegen de komst van een Vomar van 2000 m2 op het binnenterrein tussen Eikenlaan, Julianalaan, Berkenlaan en Binnenweg. Met het (online) plaatsen van een handtekening op www.neetegenvomar.nl hebben in het afgelopen jaar meer dan 850 Heemstedenaren zich solidair verklaard met de bewonersvereniging.

Stand van zaken

Indien u de plaatselijke media en de site van de gemeente Heemstede niet op de voet volgt kunnen wij ons voorstellen dat u zich wellicht afvraagt hoe het ondertussen, een jaar later, staat met de ontwikkelingen rondom de eventuele komst van een Vomar op het binnenterrein tussen Eikenlaan, Julianalaan, Berkenlaan en Binnenweg. Via deze weg willen wij u kort op de hoogte stellen van de stand van zaken.

Commissievergadering 10 januari 2011

Een cruciaal moment in het afgelopen jaar was de vergadering van de Commissie Ruimte op maandag 10 januari 2011. Daar werd gesproken over de aanvraag van Vomar voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Als bewonersvereniging presenteerden wij een fikse reeks aan negatieve gevolgen van de komst van een fullservice supermarkt van 2000 m2 in onze buurt. Daarbij hebben wij grote vraagtekens gezet bij de argumentatie van wethouder Van de Stadt dat een grote fullservice supermarkt van het economisch belang zou zijn voor het Heemsteeds winkelgebied.

Mede dankzij de input van sprekers gaven de meeste politieke partijen aan sceptisch te staan ten opzichte van een haalbaarheidsonderzoek. Een ‘Nee’ tegen het onderzoek ging het college echter te ver en besloten werd om eerst een vooronderzoek uit te laten voeren.

Wat is er bereikt?

Naast tijdswinst hebben we bereikt dat de bewonersvereniging als serieus gesprekspartner wordt gezien. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, zoals gemeente, Hoorne/Vomar, winkeliers, buurtbewoners etc..

De afgelopen maanden zijn we bovendien, als volwaardig partner van de gemeente, betrokken bij de voorbereidingen op het geplande vooronderzoek (distributie-planologisch onderzoek). In de maand november heeft een aantal onderzoeksbureaus uiteindelijk een offerte uitgebracht. Op korte termijn wordt hieruit een keuze gemaakt en naar verwachting zal de start van het onderzoek dan niet lang meer op zich laten wachten.

Blijf ons steunen!

Ondanks dat het wellicht wat stil lijkt rondom de komst van een mogelijke Vomar op het binnenterrein tussen Eikenlaan en Binnenweg zijn de plannen zeker niet van de baan. In dit geval waaien de plannen niet zomaar over. Onze strijd gaat dus gewoon door! Er is geen sprake van een gelopen race, dus we zullen alle kansen blijven benutten om te voorkomen dat deze nieuwe fullservice supermarkt er komt. Wij hopen dus op uw blijvende steun!

Wilt u ook helpen?

Mocht u vanuit uw kennis of kunde beschikken over relevante informatie of anderszins willen bijdragen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt contact opnemen via buurtgenoten.heemstede@gmail.com of het contact formulier.

De rol van Buurtgenot-en Binnenweg-Oost:

  • formuleert en onderbouwt tegenargumentatie;
  • verzamelt en verspreid informatie voor belanghebbenden;
  • verdiept zich in relevante onderzoeken;
  • is gesprekspartner van de gemeente en fungeert als spreekbuis bij openbare raadsvergaderingen;
  • onderhoudt contacten met de politieke partijen, media en andere betrokkenen;
  • initieert acties.

Download hier de originele flyer (pdf).

Facebooktwitterpinterestmail