Inspraak bij Commissie Ruimte 10 januari 2011 inzake verzoek Hoorne Vastgoed / Vomar

Maandag 10 januari 2011 is er tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte in Heemstede gesproken over de aanvraag van Hoorne Vastgoed / Vomar voor een nieuwe mega-supermarkt op het binnenterrein tussen de Eikenlaan, Berkenlaan, Binnenweg en Julianalaan. De vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost heeft op deze vergadering ingesproken en een betoog gehouden tegen de geplande Vomar. Hierbij hebben wij met 5 sprekers uitgebreid onze standpunten uiteen gezet en onderbouwd, deze inspraakreacties zijn hieronder te downloaden. De inspraak van de vereniging gebeurde namens vele inwoners uit heel Heemstede: ten tijde van de vergadering hadden zo’n 600 bewoners de petitie op www.neetegenvomar.nl getekend.

In het kort de hoofdlijnen van de inspraak: Er zijn diverse redenen waarom het een heel slecht idee is om een Vomar supermarkt op deze locatie te vestigen. Het creëert een onleefbare situatie voor de directe omwonenden en veroorzaakt een verkeersinfarct in de hele buurt, waarbij het parkeerprobleem op de zaterdagmiddag alleen wordt verergerd. Daarbij wordt met de vraag of het kan voorbij gegaan aan de vraag of je dit wel wil: het is helemaal niet wenselijk om in te zetten op dit soort grootschalige winkels in het centrum van Heemstede. En mocht de gemeente dan tòch besluiten om mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek, dan moet vooraf helder worden vastgelegd wàt er precies moet worden onderzocht, en aan welke eisen moet worden voldaan.

Download hieronder de inspraak namens de vereniging, de afzonderlijke bestanden vormen samen één inspraak.

  1. Impact (ge)bouw
  2. Impact verkeer (met daarbij de kaart impact verkeersstromen)
  3. Wenselijkheid supermarkt
  4. Punten haalbaarheidsonderzoek
  5. Conclusie
Facebooktwitterpinterestmail