Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Negeren verkiezingsuitslag door VVD, CDA en D66

Geacht college, raadsleden en aanwezigen,

Mijn naam is Bas van Os, wonend aan de Julianalaan in Heemstede. Ik richt mijn boodschap vanavond aan coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartij D66. Ik wil deze partijen er aan herinneren dat de Heemsteedse burger zich in de verkiezingen van 2014 duidelijk heeft uitgesproken tegen grootschalige ontwikkelingen in Heemstede en specifiek tegen de komst van een nieuwe grootschalige Vomar aan de Eikenlaan. HBB richtte haar verkiezingscampagne in 2014 primair tegen de komst van een nieuwe Vomar, haar verkiezingsslogan was er zelfs op gebaseerd. Het resultaat kennen we allemaal: HBB plus 3 zetels (en werd de grootste partij), pro-Vomar partij VVD verloor er drie. Een aardverschuiving, de Heemsteedse burger had zich uitgesproken. VVD-er Van der Stadt sprak na de verkiezingen tegen het vakblad Distrifood duidelijke woorden. Ik citeer: “De Vomar heeft in de campagne een grote rol gespeeld en als de kiezers dan zo’n duidelijk signaal afgeven, dan moet je daar als democratische partij ook naar luisteren”.

Het is dan ook genant om te constateren dat VDD (maar ook CDA en D66) de uitslag volledig negeren en de wens van de burger naast zich neerleggen. Zelfs nu uit een recente enquete van PvdA en GroenLinks nogmaals blijkt dat 65% van de ondervraagden zich tegen de nieuwe grootschalige Vomar keert. Waarom vinden VVD-CDA-D66 het zo moeilijk om de democratische beginselen te respecteren? Waarom bepaalt u wat goed is voor de burger in plaats te luisteren naar wat de burger wil?

En laten we ook niet vergeten dat er een college-akkoord is, dat recht doet aan de democratische beginselen. Geen nieuwe Vomar in de regeerperiode van dit college. Alsof dit akkoord niet bestaat spannen VVD-CDA-D66 zich in om de nieuwe Vomar mogelijk te maken en daarmee de wens van de burger te negeren. Er is géén draagvlak onder bewoners. Dit draagvlak gaat boven eventueel draagvlak in de Raad, waar Hoorne naar refereert. Raadsleden zijn immers gekozen door de burger. Laten we de boel dus niet omdraaien.

Ik doe een beroep op VVD-CDA-D66: respecteer de uitslag van de verkiezingen 2014, die nogmaals bevestigd wordt door de uitslag van de recente enquete van PvdA en GroenLinks. Ga niet uit van draagvlak in de gemeenteraad, maar van het draagvlak onder uw burgers. Die hebben zich luid en duidelijk uitgesproken: ”Nee” tegen grootschalige ontwikkelingen en dus ook “Nee” tegen een nieuwe grootschalige Vomar.

Facebooktwitterpinterestmail