Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Standpunt BBO over draagvlak

Goedenavond dames en heren, ik ben Bart Offerman van de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost. De wethouder van Ruimtelijke Ordening heeft op uw verzoek een gesprek met ons moeten voeren en ik vertel u wat het resultaat is van dat gesprek. Ik heb ook nog een paar vragen voor u, de gemeenteraad.

Eerst een stapje terug.
Een tijdje geleden stond op deze plaats een dame die op de Jan van Goyen in haar conceptstore tuinfeestjes wil organiseren. Zij vroeg de raad of die dat goed vond, dan kon ze een plan maken. De raad gaf haar het advies eerst te gaan praten met haar buren.

Vorige vergadering van commissie Ruimte stond hier een projectontwikkelaar die ervan uitgaat dat bij de raad in meerderheid draagvlak is voor zijn plannen. De raad geeft vervolgens de wethouder de opdracht bij de omwonenden van het beoogde gebied van één van de plannen, draagvlak af te dwingen.

De wethouder heeft de raad toegezegd een afspraak te maken met de omwonenden. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben de wethouder ons standpunt verteld.

Ons standpunt is, en dat heb ik meerdere malen hier verkondigd:

  • Wij gaan ervan uit dat de supermarkt en parkeervoorziening op het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan een grote inbreuk op ons woongenot betekenen. Er is bij ons dus geen draagvlak, dat kan iedereen begrijpen.
  • We beseffen wel dat we een reële positie moeten innemen als besloten wordt dat die supermarkt en parkeervoorziening moeten komen. Wij willen dan constructief meebeslissen over die zaken die ons woongenot bepalen. Wij hebben op die basis overlegd met Hoorne over diens plan met de grote hal op het binnenterrein.
  • Meedoen betekent niet dat we vóór de ontwikkeling van de Vomar met ondergrondse parkeervoorziening zijn. We laten ons niet meeslepen door gebondenheid in het proces.
  • Het houden van gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar leidt niet vanzelfsprekend tot de acceptatie van het uiteindelijke plan van de projectontwikkelaar. De inhoud, de mate waarin de projectontwikkelaar de voorwaarden voor woongenot realiseert, is maatgevend voor de acceptatie.
  • Voor de omwonenden is voor het woongenot de huidige situatie op het binnenterrein en de intensiteit van het verkeer in de kleine straatjes maatgevend.

De wethouder heeft verteld dat met Hoorne en de omwonenden meer gesprekken gevoerd zullen worden onder auspiciën van de gemeente. Ik heb naar aanleiding van deze mededeling een paar vragen aan u.

Wij hebben een vertrouwensprobleem met de gemeenteraad.
College en raad zetten een project op om een winkelvisie voor Heemstede te maken, dat resulteert in een voorstel voor ongeveer 20 projecten en deelprojecten. De raad vindt één project belangrijk en dat is het binnenhalen van een grote supermarkt. Dit was tot gisteravond het enige onderdeel van dit agendapunt. De rest van de projecten vond de raad de vorige vergadering van de commissie Ruimte maar zozo. Als je veel geld uitgeeft en burgers betrekt bij iets wat de hele gemeente aangaat en je gaat als raad alleen een stokpaartje van drie partijen berijden, hoe belangrijk vindt je dan je burgers en winkeliers?

De raad heeft niet aangedrongen bij de projectontwikkelaar om bij zijn buren te rade te gaan, zoals bij de eerder genoemde dame wel is gebeurd. De eerste gesprekken tussen Hoorne en onze vereniging over hun eerste plan zijn gehouden op initiatief van de vereniging. Over het plan met de hal op het binnenterrein hebben we met Hoorne overlegd. Wij wachten overigens nog steeds op reactie van de projectontwikkelaar over concrete en constructieve voorstellen die wij toen gedaan hebben.
Aan ons ligt het niet dat er niet gecommuniceerd wordt. Wij hebben herhaaldelijk aan u, de raad, verteld dat wij openstaan voor gesprekken en dat wij die ook zijn aangegaan.
Waarom negeert u dat?

Waarom stuurt u de wethouder op pad om ons in gesprek met Hoorne te brengen? 

Waarom is het voor u normaal dat de projectontwikkelaar het initiatief voor gesprekken met zijn buren niet neemt?

Welke boodschap, denkt u, geeft de raad met dit gedrag aan de projectontwikkelaar en aan Heemsteedse burgers?

Wat zijn úw verwachtingen van de gesprekken die u heeft geïnitieerd tussen Hoorne, de vereniging en de gemeente en wat gaat ú bijdragen om die gesprekken goed te laten verlopen?

 

Facebooktwitterpinterestmail