Standpunt bewonersvereniging over onderzoek parkeergarage Vomar

De gemeente Heemstede heeft een extra verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren door Advin over alternatieve mogelijkheden voor de ontsluiting van de parkeergarage van de beoogde nieuwe Vomar supermarkt. De vereniging Buurtgenoten Binnenweg Oost is gevraagd om haar mening over dit onderzoek, voorafgaand aan het bepalen van een standpunt door het college van B&W. Het rapport van Advin is te downloaden op de website van de gemeente Heemstede: Verkeersonderzoek_parkeergarage_Advin.pdf

Op basis van de gegevens in het Advin rapport is de variant ‘Julianaplein Midden’ de enige logische variant. Deze variant is aantoonbaar de beste keuze voor:

  • de verkeersstromen van en naar de garage, op het parkeerterrein zelf en in de buurt;
  • de veiligheid van de oplossing als geheel;
  • het behoud van groen in het centrum;
  • het behoud van de speeltuin;
  • de impact tijdens de bouw; en
  • het woongenot van de buurtbewoners.

Tegelijkertijd spreekt de vereniging haar zorg uit dat in het Advin rapport “naar een oplossing toe” wordt geschreven, in dit geval de ‘Dreef’ variant, door het seletief opnemen van voor- en nadelen en het voor eigen rekening opnemen van een onjuiste score-methodiek.

De vereniging hoopt dat de gemeente haar advies ter harte zal nemen, temeer daar de keuze voor ‘Julianaplein Midden’ volledig en optimaal aansluit bij de eerder uitgesproken wensen van zowel de gemeenteraad als het college van B&W.

In de bijlage is het volledige standpunt en advies aan de gemeente te lezen: BBO-advies-Advin-nov2013-def.pdf

Facebooktwitterpinterestmail