Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, kan de afgelopen week de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat kleine punten na, beklonken is. Dat er constructieve gesprekken tussen de bewoners, verenigd in BBO, en vastgoedontwikkelaar Hoorne hebben plaatsgevonden, klopt. En dat er nog punten ter discussie staan, klopt ook. Maar deze openstaande punten worden door BBO zeker niet beschouwd als ‘kleine’ punten.

Ontsluiting parkeergarage

Een inrit naar de parkeergarage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou een zogenaamde “win-win” zijn voor iedereen. Het zou goed zijn voor de omwonenden én voor de winkelstraat, aldus Hoorne Vastgoed. En laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten tussen projectontwikkelaar en de omwonenden. De ontsluiting van de parkeergarage is al lang een heikel punt.

Al jarenlang zijn er allerlei varianten gepresenteerd met ontsluiting van de parkeergarage vanaf het Julianaplein en via het speelterrein van de bibliotheek. Eén ding stond volgens alle politieke partijen voorop, de ingang zou zo ver mogelijk van de bewoners afliggen om geen overlast bij hun huizen te veroorzaken. Maar nu wil de nieuwe coalitie koste wat het kost de Vomar doorzetten op het Eikenlaan terrein. De projectontwikkelaar lijkt vrij spel te krijgen en alle varianten van ontsluiting gelegen verder van de percelen van bewoners zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ondanks dat deze ambtelijk haalbaar bleken. Krijgen we dan toch het gevreesde scenario waarbij de ingang voor de parkeergarage direct naast de voordeur van bewoners wordt gerealiseerd? Een oplossing waarvan een vorige (VVD-) wethouder heeft verklaard dat die onhoudbaar is, evenals de partij van de huidige wethouder (zie de D66 website: “Belangrijkste voorwaarde is dat de ingang van de parkeergarage aan het Julianaplein komt.”)? Een oplossing waar ook nog eens het vrachtverkeer in- en uit moet rijden, net als het personeel, bestemmingsverkeer voor andere winkels en dan laten we de ontwikkeling van het bibliotheekterrein nog even buiten beschouwing? En al dat verkeer zou dan door het ‘gaatje’ tussen de woonhuizen van de Eikenlaan door het terrein moeten bereiken?

De projectontwikkelaar doet het voorstel om inrijden naar de parkeergarage via de Eikenlaan te laten plaatsvinden. Op het binnenterrein gaan de auto’s omlaag naar de parkeergarage. Dat zou volgens de projectontwikkelaar de overlast voor de Eikenlaan halveren en zou een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt de helft schappelijk, het is nog steeds de helft van een enorme stroom verkeer die er nu niet is. Als het plan doorgaat, krijgen de bewoners naast het verkeer van personeel, het overige bestemmingsverkeer en niet te vergeten het vrachtverkeer voor het laden en lossen, ook nog eens het bezoekersverkeer. De toerit voor de parkeergarage naast de toerit van de vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om problemen. Minder ruimte voor de vrachtwagen, een nog onveiligere situatie in een kinderrijke buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat dit simpelweg niet toe..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens. Klik voor een groter plaatje met toelichting.

Het juiste alternatief

Wil je échte goede situatie, zeg maar win-win-win situatie, dan moet de ontsluiting van de parkeergarage volledig aan de Binnenweg worden gelegd. Immers dan behoort de parkeergarage ook toe aan de Binnenweg. Als men wil dat bezoekers van de supermarkt ook nog eens een bezoek gaan brengen aan andere winkels in de winkelstraat, is het logisch dat bezoekers over de Binnenweg binnenkomen en ook weer over de Binnenweg vertrekken. Op die manier hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan bezoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi geïntegreerde toe- en uitrit tot de extra parkeerplaatsen.

BBO ziet daarmee een win voor de winkeliers, een win voor Vomar en een win voor de bewoners, die niet direct geconfronteerd worden met een onveilige en onredelijke toename aan verkeer op de Eikenlaan. Het is daar nog altijd woongebied en, in tegenstelling tot de Binnenweg (die overigens berekend is om het extra verkeer te absorberen), geen winkelgebied. Zelfs voor de Vomar supermarkt zou deze oplossing veel logischer zijn dan een inrit op een locatie waar de winkel niet zit. Dus ook een win voor de exploitatie van de supermarkt zelf. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar, staat hier in beginsel ook voor open.

Gemeente heeft de sleutel in handen

In het zeer recente overleg tussen gemeente, Hoorne en BBO heeft BBO aangegeven dat de gemeente de sleutel in handen heeft. De politiek wil graag de extra parkeervoorzieningen voor de Binnenweg en Hoorne wil graag een grootschalige Vomar-supermarkt. Het enige wat de bewoners vragen is beschermd te worden in hun woongenot en veiligheid. De door BBO voorgestelde oplossing voldoet daaraan en daarom vraagt de vereniging aan de gemeente deze oplossing serieus te nemen en mogelijk te maken.

De gemeente zoekt draagvlak onder de bewoners en daarvoor is een oplossing nodig die voor de bewoners acceptabel is. De gemeente en winkeliers willen ‘traffic’ langs de winkels. De projectontwikkelaar en de Vomar supermarkt zoeken een oplossing die voor bezoekers logisch is. Deze meervoudige win-oplossing is volledige ontsluiting van de parkeergarage daar waar die hoort en dat is aan de winkelstraat, de Binnenweg.

Naar de mening van BBO is het geen kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou kunnen, maar het is een kwestie van willen. Iedereen heeft de voorkeur voor deze ontwikkeling. Het gaat dus om de wil dit ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreerde, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteindelijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclusief de politiek!

 

Facebooktwitterpinterestmail

7 gedachten over “Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

 1. Als de variant van in- en uitrijden via de Binnenweg zou kunnen is dat de mooiste oplossing. Verkeerstechnisch zie ik echter nog wel wat bezwaren tegen die variant, met name door het kruisend verkeer op de Binnenweg.
  Is de 2e voorkeursvariant van BBO (en natuurlijk ook D66) de toegang – zowel van het in- en uitrijdend verkeer – via een ingang aan het Julianaplein? Ook in die variant is de overlast voor de Eikenlaan en (vooral achterzijde van) de Julianalaan aanzienlijk minder. Volgens mij dus next best.
  Onderhandelingstechnisch is het in ieder geval goed om in te zetten op de 1e variant en – mocht dit niet haalbaar zijn – uiteindelijk in te stemmen met de 2e (en ook de laatste) variant.

 2. Denken we nu echt als bewoners dat we nog inspraak of invloed hebben in dit onderwerp? We zijn al jaren tegen de komst van de Vomar, die kwam natuurlijk toch, Follow the money! Het zou de VVD, D66 en zeker de Gemeente niet misstaan om de bewoners tenminste de ingang aan de Eikenlaan te besparen!

 3. Als bewoners zullen we moeten accepteren dat deze Vomar er vrijwel zeker komt. Maar dan gaat het er nog wel om HOE deze er komt. Namelijk op een manier die de bewoners zoveel mogelijk beschermt tegen overlast, vooral wat betreft de enorme hoeveelheid verkeer die een supermarkt veroorzaakt.

  De gemeente kan de afweging maken dat de komst van deze supermarkt wenselijk is. Maar daarmee komt mijns inziens ook de verplichting om er dan ook alles aan te doen om te omwonenden te beschermen tegen de negatieve gevolgen van die keuze.

 4. – De uitbreiding van het aantal winkelmeters aan de Binnenweg (met en Vomar-supermarkt), blijft een onverstandig en onzalig plan !

  – Als de parkeergarage bedoeld is voor de Binnenweg, behoort de in- en uitgang aan de Binnenweg, net als bij de Deka; in- en uitrijden via de Binnenweg is de duidelijkste variant en de beste oplossing, voor zowel winkelend publiek, de winkels en de bewoners in de buurt.

 5. Oei, nog meer autoverkeer en een drukke kruising erbij op de toch al zo krappe Binnenweg. Voor fietsers is de Binnenweg nu al een onveilige plek, ze komen vaak klem tussen twee rijen geparkeerde auto’s en de auto’s op een hele smalle rijstrook. De “fietsstrook” wordt tevens gebruikt voor in- en uitparkeren en voor automobilisten die wachten op een parkeerplaats, wat gevaarlijke situaties oplevert. Vooral fietsende kinderen worden door de uitparkerende auto’s gemakkelijk over het hoofd gezien.
  Als de geplande parkeergarage tevens kan worden gebruikt om de parkeerdruk op de Binnenweg te verminderen kan er naar mijn idee pas sprake zijn van een win-win situatie. Hef een parkeerstrook op en creëer een vrijliggende fietsstrook op de Binnenweg. Zodra fietsen op de Binnenweg veiliger wordt komen er mogelijk meer klanten op de fiets boodschappen doen en wordt het voor iedereen veiliger.

 6. wij de eerste heemsteedse vishandel wensen de bewoners en belanghebbende van de eikenlaan veel sterkte in het vinden van een oplossing voor leefbaarheid en gezellig wonen in hun gebied. ook wij hebben een Vomar op Volendam maar dat is meer een organisatie die aan zichzelf denkt dan aan bewoners enz.

 7. En wat met de bewoners van de Binnenweg? Boven de winkels wonen ook mensen, toch? Die hebben de afgelopen jaren steeds toenemende overlast van de winkelstraat te verduren gekregen. De toenemende winkelstand brengt ook een toename van overlast met zich mee. Dat heb je gewoon in een centrum.
  De vergrootte verkeersonveiligheid met een in- en uitrit op de Binnenweg is een bijzonder slecht scenario. Het is allemaal veel te smal, te druk en te onrustig om deze extra stromen op dit smalle deel te faciliteren.
  Julianaplein is een prima voorstel!

Reacties zijn gesloten.