Op Binnenweg WEL / GEEN verkeer van de Vomar, kruis aan wat u het beste uitkomt

Volgens wethouder Nieuwland komen de auto’s van bezoekers van de nieuwe Vomar niet over de Binnenweg aanrijden. Daardoor zullen die automobilisten niet voor meer onveiligheid op de Binnenweg zorgen, zo legt hij uit tijdens een verkiezingsdebat voor senioren op 7 maart (HD 9 maart 2018). Volgens veel Heemstedenaren is het te druk op de Binnenweg: automobilisten en fietsers zitten elkaar in de weg. Dus zorgt de gemeente ervoor dat het extra verkeer van de geplande Vomar achter de Eikenlaan niet over de Binnenweg wordt gevoerd. Of althans, een beetje maar.

In het nieuwe bestemmingsplan voor het deel van het Centrum waar de nieuwe Vomar moet komen, staat het zo: “Door de uitrit aan de Binnenweg te leggen zullen de vertrekkende bezoekers van de supermarkt langs de overige winkels op de Binnenweg komen en kunnen deze winkels profiteren van de toename van het aantal bezoekers gegenereerd door de supermarkt.”

Dus het verkeer van de Vomar wordt heel bewust WEL over de Binnenweg geleid.

Omdat de inrit aan de Eikenlaan moet komen, zou hiervoor geen verkeer over de Binnenweg gaan. Om te bepalen hoe het verkeer naar de parkeergarage zou moeten rijden, zijn de gemeente en adviesbureau Advin overeengekomen dat de helft van de bezoekers van de parkeergarage via de Heemsteedse Dreef en het Julianaplein rijdt. De andere helft komt vanuit het zuiden WEL over de Binnenweg, vanuit de Raadhuisstraat en/of Zandvaartkade. Die stroom auto’s moet volgens hetzelfde bestemmingsplan bij de Haemstedelaan rechtsaf slaan en daarna weer linksaf de Eikenlaan op.

Volgens de gemeente gaan alle bezoekers van de parkeergarage die route rijden, want er komen wegwijsborden. Zo rijden over een stukje van de Binnenweg GEEN automobilisten naar de parkeergarage van de Vomar. Dat stukje, van de Haemstedelaan tot de uitrit van de geplande parkeergarage, is 150 meter lang.

De hele Binnenweg, van de Zandvaartkade tot aan de Bronsteeweg, is 770 meter lang. Dus op ongeveer 20% van de Binnenweg is GEEN verkeer van de Vomar, op ongeveer 80% van de Binnenweg is WEL verkeer van de Vomar.

De wethouder heeft op een tweede manier gelijk. Adviseur Goudappel Coffeng heeft aangegeven dat de Binnenweg genoeg capaciteit heeft om de auto stroom van de Vomar zelfs op de drukste momenten op vrijdag- en zaterdagmiddag, probleemloos op te nemen. Zodanig zelfs dat je het haast niet merkt. Dus er is GEEN probleem met het verkeer van de nieuwe Vomar.

Iedereen die wel eens wat loopt en koopt op de Raadhuisstraat – Binnenweg, weet dat de automobilisten van zuid naar noord door de winkelstraat van winkel naar winkel rijden en stoppen waar ze moeten zijn. Om dat bezoekgedrag te faciliteren kan men zelfs het parkeerkaartje over de gehele lengte van de winkelstraat gebruiken. Zo zullen automobilisten die bij de nieuwe Vomar moeten zijn, over de Binnenweg rijden tot aan de ingang van de supermarkt, nabij de Kastanjelaan. Daar stapt de passagier uit en/of wordt een parkeerplaats gezocht. In de buurt natuurlijk, de ingang van de parkeergarage is immers 250 meter verderop in een andere straat.

Diezelfde adviseur Goudappel Coffeng wijst op het onlogische van het niet bij elkaar situeren van de ingang van de supermarkt en de ingang van de parkeergarage en noemt bovengenoemd rij- en parkeergedrag. Merkwaardigerwijs worden de opstoppingen die hiervan het gevolg kunnen zijn, niet uitgewerkt. Wel worden de opstoppingen uitgewerkt die kunnen ontstaan als gevolg van de keuze van de inrit aan de Binnenweg. Die opstoppingen blijken overigens beperkt bij een goed ontwerp van de inrit, zelfs op de drukste momenten. Toch worden juist die laatste opstoppingen aangevoerd als een reden om GEEN inrit op de Binnenweg te plaatsen.

Ook al is het aantal bezoekers van de parkeergarage over Binnenweg en over de Heemsteedse Dreef 50/50 verdeeld, in de huidige situatie komen de meeste automobilisten vanuit de Raadhuisstraat, Kerklaan en Zandvaartkade naar de Binnenweg. Dat zal in de nabije toekomst niet zomaar veranderen, zelfs al hebben gemeente en adviseur Advin op papier anders gekozen.

Op dit moment wordt door burgers gemeld dat de Binnenweg niet veilig is. De komst van de nieuwe Vomar hoeft het volgens de adviseurs niet onveiliger te maken. Of de Binnenweg volgens de wethouder onveilig is, hangt kennelijk af van de gelegenheid waar hij dit moet toelichten. Maatregelen voor beperking van de onveiligheid zijn nog niet afgekondigd, behalve het verplaatsen van de lijn van de fietssuggestiestrook met wel 10 centimeters.

Maar we voelen als burgers van Heemstede haarfijn aan dat het straks op de hoek van Kastanjelaan en Binnenweg WEL heel druk gaat worden als die Vomar er komt. Ook al rijdt er WEL / GEEN verkeer van de Vomar over de Binnenweg.

Facebooktwitterpinterestmail

Petitie: Heemstede zegt nee

Wellicht heeft u het al gelezen in De Heemsteder, maar we brengen graag de petitie: ‘Heemstede zegt nee’ onder uw aandacht. Deze petitie is niet door ons gestart, maar we steunen dit initiatief zeker!

We stellen het daarom zeer op prijs als u:

– de petitie Heemstede zegt NEE ondertekent
– huisgenoten vraagt deze petitie ook te ondertekenen
– de petitie deelt met buurtgenoten en vrienden die in Heemstede wonen met het verzoek deze petitie te ondertekenen

Wilt u onderstaande afbeelding als A3 poster voor uw raam hangen? Dan kunt u de poster aanvragen via info@buurtgenoten.com.

8 argumenten waarom inwoners en winkeliers van Heemstede tegen de bouw van een nieuwe Vomar aan de Binnenweg zijn:

1. Forse toename verkeersoverlast op de Binnenweg en omliggende woonstraten; de verkeersveiligheid verslechtert aanzienlijk
2. Meer verkeersopstoppingen op de Binnenweg en omliggende straten
3. Grote inbreuk op de leefbaarheid van omwonenden door geluids- en verkeersoverlast
4. Toename van fijnstof, dus luchtvervuiling
5. Verdere aantasting van het dorpse karakter van Heemstede
6. Heemstede is al ruim voorzien van supermarkten
7. Verschraling van speciaalzaken. Vooral groenten, fruit, vlees, vis, kaas, brood en banket zaken. Een veel voorkomend effect rond mega supermarkten
8. De huidige Vomar als trekker verdwijnt, waardoor leegstand op de noordelijke Binnenweg structureel wordt

Onderteken de petitie op www.heemstedezegtnee.nl vóór democratie en tégen de bouw van een nieuwe Vomar.

 

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Appartementen op nieuwe Vomar

Haarlems Dagblad, 7 juni 2017

“De aanvankelijke voorkeur (*) om zowel de in- als uitrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan te maken, heeft plaatsgemaakt voor een inrit aan de Eikenlaan en uitrit op de Binnenweg. Verkeerstechnisch is dat goed mogelijk (**) en voor de omwonenden betekent dat een halvering van het verkeer (***). De uitrit op de Binnenweg zorgt er ook voor dat (veel) Vomarklanten straks via de noordelijke Binnenweg vertrekken. Dat levert de winkels daar hopelijk wat extra klandizie op (****), aldus het college.”

*: de voorkeur van de gemeente

**: hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat het verkeer op deze plek zal toenemen door de extra voorzieningen in de bibliotheek en extra parkeerplaatsen op het binnenterrein voor de nieuwe appartementen boven de Vomar.

***: het is geen halvering van het verkeer, maar een enorme en onveilige toename van verkeer ten opzichte van de huidige situatie! Direct naast de voordeur van bewoners die straks door de sloop van de oude zonnebankstudio ineens in een hoekpand wonen. De vrachtwagen rijdt straks rakelings langs het huis (als de chauffeur dat redt).

****: wie gaat er met een auto vol met koel- en vriesproducten nog even winkelen?

Lees hier het hele artikel.

 

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Heemstede snel aan de slag op de Binnenweg

Haarlems Dagblad, 6 juni 2017

“Nog deze zomer wordt een begin gemaakt met de aanpak van de Binnenweg-Raadhuisstraat. Er komen onder meer geraniumzuilen, de afslagverboden op de belangrijkste Heemsteedse winkelstraat worden opgeheven en bij de IJzeren Brug krijgt het verkeer op de Binnenweg voorrang. Ook gaat het college snel om de tafel met de winkeliers van de Jan van Goyenstraat over het vestigingsbeleid.

…De Vomar is als omstreden politieke kwestie buiten de Winkelvisie gehouden. Daarover moeten nu snel knopen worden doorgehakt”

Lees hier het hele artikel.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Weinig bijval voor Vomar

Haarlems Dagblad, 13 mei 2017

Winkeliers Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grotere supermarkt

De winkeliers op de Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grote nieuwe supermarkt en ook een verhuizing van de Vomar naar de locatie Eikenlaan kan niet op veel bijval rekenen, zo blijkt uit een enquête die de oppositiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben gehouden onder alle winkeliers in de winkelstraat. De winkeliers willen wél graag meer parkeerplaatsen en zien het liefst gratis parkeren met een maximale tijdsduur.

Lees hier het hele artikel en tevens het artikel over dit onderwerp in de Heemsteedse Courant.

Facebooktwitterpinterestmail