De Heemsteeder 12-06-2013: Ontknoping bouw nieuwe Vomar nadert

Donderdag 13 juni buigt de commissie ruimte zich over de plannen van de nieuwe Vomar. De zeer actieve belangenvereniging van de omwonenden heeft op de valreep een enquete opgesteld en deze door 200 inwoners en 93 winkeliers laten invullen. Hoewel misschien niet 100% representatief, zijn de uitkomsten verbluffend. Maar liefst 98% van de ondervraagden gaf aan bekend te zijn met de plannen. Van de geenqueteerden vindt 95% dat er geen behoefte is aan een nieuwe supermarkt en denkt 86% dat de nieuwe vestiging geen stimulans is voor de lokale economie.

De winkeliers die naar hun mening wordt gevraagd reageren verdeeld. Van de ondervraagden is 58% lid van de winkeliersvereniging en een nipte meerderheid van 54% is op de hoogte van het standpunt van de winkeliersvereniging aangaande de nieuwe Vomar. Verbijsterend is dat 80% van de winkeliers aangeeft dat hen nooit iets is gevraagd. De reden van het college om dit plan door te zetten is juist omdat ze vindt dat een extra supermarkt een voorwaarde is voor een gezond winkelbestand. Van de winkeliers geeft 88% aan dit standpunt niet te delen en gaat 67% er van uit dat het voor hun eigen zaak geen voordeel is. Op de vraag of de bedoelde plek een Vomar moet komen antwoorden 95% van de inwoners tegen te zijn en van de ondervraagde winkeliers is 73% tegen.


Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
12-06-2013 De Heemsteeder – Ontknoping bouw nieuwe Vomar nadert

Facebooktwitterpinterestmail