Heemsteder – Vomar (Hoorne BV) spreekt voor haar beurt

In een persbericht doet Hoorne BV, de ontwikkelaar van de Vomar, melding dat niets de bouw van de supermarkt meer in de weg staat. Gemakshalve gaan ze er van uit dat de gemeenteraad op 13 juni in de commissie Ruimte haar goedkeuring hecht aan het plan. Of dit zo is, blijft de vraag. D66 heeft de sleutel in handen. Zij waren eerst tegen het plan, later draaide D66 bij en waren ze voor. Nu twijfelt de partij: opkomen voor de belangen van de omwonenden of blind het college volgen.

Niet alleen wethouder Van de Stadt was verrast van de mededeling van Hoorne, ook bij de omwonenden viel het koud op het dak. Nu de plannen steeds duidelijker worden en de enorme impact op de bewoners, zijn zij niet van plan zich bij de plannen neer te leggen. Ze zijn van plan alle mogelijkheden aan te wenden om de bouw te voorkomen dan wel te vertragen.

Het persbericht van Hoorne is wat voorbarig en ook het tijdstip van uitgifte, nog voor de gemeenteraad heeft gesproken valt niet overal in goede aarde. Tijdens de commissie vergadering van 13 juni zal blijken of D66 de burgers serieus neemt.Klik op onderstaande link voor het lezen van het kantenartikel:
2013-05-29 Heemsteder – Vomar (Hoorne BV) spreekt voor haar beurt

Facebooktwitterpinterestmail