Open brief

De afgelopen tijd zijn in de media en op het internet enkele berichten verschenen over een “nieuw” plan voor een grote Vomar supermarkt aan de Eikenlaan. De politieke voorstanders suggereren dat de omwonenden daarbij mogelijk beter af zouden zijn. Middels deze brief willen wij deze misvatting uit de wereld helpen, zodat verdere speculatie niet nodig is.

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft recent een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van enkele bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en een winkel aan de Binnenweg. Een supermarkt is daarbij niet aan de orde, wat ook wordt bevestigd door de ontwikkelaar zelf, onder andere via uitspraken in de media.

De plannen die nu voorliggen passen binnen het bestemmingsplan, wat inhoudt dat de eigenaar in beginsel het recht heeft dit te ontwikkelen. De bewonersvereniging heeft het bestemmingsplan altijd als uitgangspunt gehanteerd, aangezien daarin de rechten van zowel de eigenaar als de omwonenden worden beschermd. Hoewel de bewoners een voorkeur hebben om de bestaande situatie te behouden, erkennen wij dus de mogelijkheden om binnen de grenzen van het bestemmingsplan te ontwikkelen.

Sommige partijen vrezen dat de bewoners nu weinig mogelijkheden hebben voor inspraak. Het verleden bewijst echter dat wij actief inspraak zoeken en vinden bij vrijwel alle betrokken partijen. Ook met de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed onderhouden wij reeds jaren een goede relatie. Voor het huidige plan zijn wij bijvoorbeeld in constructief overleg over de inrichting van het binnenterrein achter onze huizen. Voor opstarten van een nieuwe dialoog zien wij dus geen aanleiding.

De suggestie van een “nieuw plan” klinkt als oude wijn in nieuwe zakken. Dit biedt voor de bewoners alleen maar verslechteringen, aangezien iedere schaalvergroting ten opzichte van hetgeen nu voorligt ten koste gaat van de omwonenden. Een groot plan voor een nieuwe Vomar is een gepasseerd station. Zoals de vorige VVD wethouder Ruimte na de verkiezingen zei: “als de kiezers dan zo’n duidelijk signaal afgeven, dan moet je daar als democratische partij ook naar luisteren.

Sinds de oprichting in 2010 behartigt de Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost de belangen van de bewoners in de kwestie Vomar. Wij onderhouden daarbij constructieve relaties met alle betrokken. Dat blijven wij doen, nu en in de toekomst. Dus wanneer partijen zich afvragen hoe de bewoners over bepaalde zaken denken, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zullen u graag informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost,

Bart Offerman
voorzitter

Facebooktwitterpinterestmail

Een gedachte over “Open brief

 1. Goedenmiddag,
  Ik ga ervan uit dat jullie ons zullen informeren, mocht het nodig zijn jullie te steunen in een afwijzende houding t.a.v. de nieuwe plannen die in ontwikkeling zijn.
  Mijns inziens lijkt het mij verstandig , zelf ideëen te ontwikkelen rondom het door van Hoorne in bezit zijnde gebied . Beter voorkomen dan genezen denk ik.
  Daar de grond zal moeten worden afgegraven door de vervuiling, ontstaat de mogelijkheid om de diepte in te bouwen . Dit heeft als voordeel, dat er gelijkvloers , minder hoog zal hoeven te worden gebouwd.Dit lijkt mij i.v.m. bezonning een aan te raden optie.
  Mijn zwager bouwde indertijd een prachtig complex voor tandartsen , implantologie annex een tandtechnisch bureau in Almelo.
  Een dergelijk complex zou relatief weinig bezoekers trekken, dus weinig overlast geven.Voor het ondergrondse gebied kan een velerlei aan functies worden bedacht.
  Veel goede moed gewenst met de komende ontwikkelingen.
  M.v.g. Marianne Vrijdaghs.

Reacties zijn gesloten.