Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, kan de afgelopen week de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat kleine punten na, beklonken is. Dat er constructieve gesprekken tussen de bewoners, verenigd in BBO, en vastgoedontwikkelaar Hoorne hebben plaatsgevonden, klopt. En dat er nog punten ter discussie staan, klopt ook. Maar deze openstaande punten worden door BBO zeker niet beschouwd als ‘kleine’ punten.

Ontsluiting parkeergarage

Een inrit naar de parkeergarage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou een zogenaamde “win-win” zijn voor iedereen. Het zou goed zijn voor de omwonenden én voor de winkelstraat, aldus Hoorne Vastgoed. En laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten tussen projectontwikkelaar en de omwonenden. De ontsluiting van de parkeergarage is al lang een heikel punt.

Al jarenlang zijn er allerlei varianten gepresenteerd met ontsluiting van de parkeergarage vanaf het Julianaplein en via het speelterrein van de bibliotheek. Eén ding stond volgens alle politieke partijen voorop, de ingang zou zo ver mogelijk van de bewoners afliggen om geen overlast bij hun huizen te veroorzaken. Maar nu wil de nieuwe coalitie koste wat het kost de Vomar doorzetten op het Eikenlaan terrein. De projectontwikkelaar lijkt vrij spel te krijgen en alle varianten van ontsluiting gelegen verder van de percelen van bewoners zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ondanks dat deze ambtelijk haalbaar bleken. Krijgen we dan toch het gevreesde scenario waarbij de ingang voor de parkeergarage direct naast de voordeur van bewoners wordt gerealiseerd? Een oplossing waarvan een vorige (VVD-) wethouder heeft verklaard dat die onhoudbaar is, evenals de partij van de huidige wethouder (zie de D66 website: “Belangrijkste voorwaarde is dat de ingang van de parkeergarage aan het Julianaplein komt.”)? Een oplossing waar ook nog eens het vrachtverkeer in- en uit moet rijden, net als het personeel, bestemmingsverkeer voor andere winkels en dan laten we de ontwikkeling van het bibliotheekterrein nog even buiten beschouwing? En al dat verkeer zou dan door het ‘gaatje’ tussen de woonhuizen van de Eikenlaan door het terrein moeten bereiken?

De projectontwikkelaar doet het voorstel om inrijden naar de parkeergarage via de Eikenlaan te laten plaatsvinden. Op het binnenterrein gaan de auto’s omlaag naar de parkeergarage. Dat zou volgens de projectontwikkelaar de overlast voor de Eikenlaan halveren en zou een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt de helft schappelijk, het is nog steeds de helft van een enorme stroom verkeer die er nu niet is. Als het plan doorgaat, krijgen de bewoners naast het verkeer van personeel, het overige bestemmingsverkeer en niet te vergeten het vrachtverkeer voor het laden en lossen, ook nog eens het bezoekersverkeer. De toerit voor de parkeergarage naast de toerit van de vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om problemen. Minder ruimte voor de vrachtwagen, een nog onveiligere situatie in een kinderrijke buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat dit simpelweg niet toe..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens. Klik voor een groter plaatje met toelichting.

Het juiste alternatief

Wil je échte goede situatie, zeg maar win-win-win situatie, dan moet de ontsluiting van de parkeergarage volledig aan de Binnenweg worden gelegd. Immers dan behoort de parkeergarage ook toe aan de Binnenweg. Als men wil dat bezoekers van de supermarkt ook nog eens een bezoek gaan brengen aan andere winkels in de winkelstraat, is het logisch dat bezoekers over de Binnenweg binnenkomen en ook weer over de Binnenweg vertrekken. Op die manier hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan bezoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi geïntegreerde toe- en uitrit tot de extra parkeerplaatsen.

BBO ziet daarmee een win voor de winkeliers, een win voor Vomar en een win voor de bewoners, die niet direct geconfronteerd worden met een onveilige en onredelijke toename aan verkeer op de Eikenlaan. Het is daar nog altijd woongebied en, in tegenstelling tot de Binnenweg (die overigens berekend is om het extra verkeer te absorberen), geen winkelgebied. Zelfs voor de Vomar supermarkt zou deze oplossing veel logischer zijn dan een inrit op een locatie waar de winkel niet zit. Dus ook een win voor de exploitatie van de supermarkt zelf. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar, staat hier in beginsel ook voor open.

Gemeente heeft de sleutel in handen

In het zeer recente overleg tussen gemeente, Hoorne en BBO heeft BBO aangegeven dat de gemeente de sleutel in handen heeft. De politiek wil graag de extra parkeervoorzieningen voor de Binnenweg en Hoorne wil graag een grootschalige Vomar-supermarkt. Het enige wat de bewoners vragen is beschermd te worden in hun woongenot en veiligheid. De door BBO voorgestelde oplossing voldoet daaraan en daarom vraagt de vereniging aan de gemeente deze oplossing serieus te nemen en mogelijk te maken.

De gemeente zoekt draagvlak onder de bewoners en daarvoor is een oplossing nodig die voor de bewoners acceptabel is. De gemeente en winkeliers willen ‘traffic’ langs de winkels. De projectontwikkelaar en de Vomar supermarkt zoeken een oplossing die voor bezoekers logisch is. Deze meervoudige win-oplossing is volledige ontsluiting van de parkeergarage daar waar die hoort en dat is aan de winkelstraat, de Binnenweg.

Naar de mening van BBO is het geen kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou kunnen, maar het is een kwestie van willen. Iedereen heeft de voorkeur voor deze ontwikkeling. Het gaat dus om de wil dit ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreerde, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteindelijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclusief de politiek!

 

Facebooktwitterpinterestmail

Uitnodiging aan D66 te helpen met voorwaarden Vomar

Als omwonenden van het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan zijn we verheugd dat D66 ons gaat helpen de voorwaarden te formuleren voor de te bouwen supermarkt met ondergrondse parkeergarage. D66 is de enige partij die op deze wijze mee wil denken met de omwonenden.

Wij nemen het aanbod van D66 voor steun bij het beoordelen en aanpassen van de plannen van de projectontwikkelaar met beide handen aan.
Wij nodigen D66 daarom uit samen met ons de voorwaarden “SMART” te maken voordat we met de projectontwikkelaar gaan praten over zijn plannen.

We doen hier een voorschot voor het denkwerk.

Voorwaarden van D66:

 1. Minimale overlast bewoners

Wat is overlast? Wat is minimaal? Hoe meet je overlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die overlast minimaal te houden ? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

 1. Achterom voor bewoners

Het Achterom, ofwel het recht van overpad of erfdienstbaarheid, is vastgelegd in eigendom van de percelen. Een projectontwikkelaar kan die niet zo maar negeren of afnemen. Impliceert D66 dat de projectontwikkelaar wel deze rechten kan afnemen? Als dat kan, zal D66 garanderen dat onze rechten intact blijven? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar wel grond van omwonenden en erfdienstbaarheid ter discusie stelt?

 1. Entree parkeergarage op Julianaplein

Hoe verder weg van de Binnenweg de ingang komt, hoe beter voor de omwonenden en hoe minder de Binnenweg profiteert van de automobilisten die zo naar de supermarkt gaan. Snel erin en eruit vanaf de Dreef, geen last van fietsers op de Binnenweg. Hoe gaat D66 de belangen van de omwonenden en van winkeliers afwegen? Wat gaat D66 doen voor de bewoners van het Julianalplein? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar de ingang ergens anders positioneert?

 1. Parkeren de eerste uren gratis

Wanneer de gemeente op het parkeerterein aan de Eikenlaan een tweede dek laat zetten en daar betaald parkeren invoert, dan kan D66 met een voorstel komen. Nu gaat het over een parkeerplaatsen op particulier terrein. Wie gaat dan over de hoogte en soort van van parkeervergoeding? Hoe zal D66 de gemeente helpen deze voorwaarde inhoud geven?

 1. Beperkte verkeersoverlast

Wat noemt D66 verkeersoverlast? Wat is beperkt? Hoe meet je verkeersoverlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die verkeersoverlast beperkt te houden? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

 1. Duurzaam bouwen

In het eerste plan was sprake van een begroeid dak. Wat is, behalve het dak, voor D66 nog meer duurzaam: footprint van de constructiematerialen, footprint van de bouwactiviteiten, energie neutraal gebouw, voorkomen van sloop van historische panden, multifunctioneel gebouw en kelder (als de supermarkt en parkeerfunctie verdwijnen, kan het gebouw ergens anders voor gebruikt worden), bomen en ander groen op het binnenterrein, etc.

 1. Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg

Wanneer de voetgangersuitgang niet aan de Binnenweg zit, maar op het binnenterrein, dan komt een fractie van de bezoekers van de supermarkt op de Binnenweg. Dan profiteert de Binnenweg niet van de supermarkt. Is het niet beter dat de entree alleen maar aan de Binnenweg ligt? Hoe gaat D66 de projectontwikkelaar of later de exploitant overtuigen wanneer die de hoofdingang of een ingang voor klanten op het binnenterrein laat uitkomen? Deze voorwaarde heeft waarde voor zowel omwonenden als winkeliers.

Resumerend: D66 is voor de Vomar – “Ja, mits aan de voorwaarden voldaan wordt”.
Wij gaan ervan uit dat D66 “Ja” zegt tegen de Vomar wanneer aan alle voorwaarden volledig voldaan is. Zoals mevrouw Schul in de Heemsteder van 23 maart jl heeft geschreven.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Voorwaarden D66 aan komst Vomar wel realistisch

Reactie D66 gepubliceerd in de Heemsteder:

Vorige week stond in het artikel van de heer Van Westerloo over de winkelvisie dat D66 onrealistische voorwaarden had gesteld over de komst van de Vomar, en dat we dus eigenlijk tegen de komst van een supermarkt achter de Eikenlaan waren. En nu zouden we – uit teleurstelling na de verkiezing – plotseling voor stemmen. Dit is allebei onjuist want D66 heeft al jarenlang een consistent standpunt over de Vomar (zie ook www.heemstede.d66.nl): ja mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Die voorwaarden zijn:

 • Minimale overlast bewoners
 • Achterom voor bewoners
 • Entree parkeergarage op Julianaplein
 • Parkeren eerste uren gratis
 • Beperkte verkeersoverlast
 • Duurzaam bouwen
 • Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg

Uit het onderzoek voor de winkelvisie blijkt dat een parkeergarage en een supermarkt belangrijke trekkers zijn voor het florerend houden van de Binnenweg. En gaandeweg blijkt dat aan deze voorwaarden steeds meer voldaan kan worden. Ook vindt inmiddels overleg plaats tussen de wethouder en de omwonenden over dit onderwerp.

Kortom, onze voorwaarden zijn niet onrealistisch en we geven ermee aan dat we zowel oog hebben voor het belang van de omwonenden als voor de economie in Heemstede

Yvette Schul, D66 Heemstede

Artikel: 2016-03-23 Heemsteder – D66 voorwaarden Vomar

Facebooktwitterpinterestmail

Open brief

De afgelopen tijd zijn in de media en op het internet enkele berichten verschenen over een “nieuw” plan voor een grote Vomar supermarkt aan de Eikenlaan. De politieke voorstanders suggereren dat de omwonenden daarbij mogelijk beter af zouden zijn. Middels deze brief willen wij deze misvatting uit de wereld helpen, zodat verdere speculatie niet nodig is.

De ontwikkelaar Hoorne Vastgoed heeft recent een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van enkele bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en een winkel aan de Binnenweg. Een supermarkt is daarbij niet aan de orde, wat ook wordt bevestigd door de ontwikkelaar zelf, onder andere via uitspraken in de media.

De plannen die nu voorliggen passen binnen het bestemmingsplan, wat inhoudt dat de eigenaar in beginsel het recht heeft dit te ontwikkelen. De bewonersvereniging heeft het bestemmingsplan altijd als uitgangspunt gehanteerd, aangezien daarin de rechten van zowel de eigenaar als de omwonenden worden beschermd. Hoewel de bewoners een voorkeur hebben om de bestaande situatie te behouden, erkennen wij dus de mogelijkheden om binnen de grenzen van het bestemmingsplan te ontwikkelen.

Sommige partijen vrezen dat de bewoners nu weinig mogelijkheden hebben voor inspraak. Het verleden bewijst echter dat wij actief inspraak zoeken en vinden bij vrijwel alle betrokken partijen. Ook met de ontwikkelaar Hoorne Vastgoed onderhouden wij reeds jaren een goede relatie. Voor het huidige plan zijn wij bijvoorbeeld in constructief overleg over de inrichting van het binnenterrein achter onze huizen. Voor opstarten van een nieuwe dialoog zien wij dus geen aanleiding.

De suggestie van een “nieuw plan” klinkt als oude wijn in nieuwe zakken. Dit biedt voor de bewoners alleen maar verslechteringen, aangezien iedere schaalvergroting ten opzichte van hetgeen nu voorligt ten koste gaat van de omwonenden. Een groot plan voor een nieuwe Vomar is een gepasseerd station. Zoals de vorige VVD wethouder Ruimte na de verkiezingen zei: “als de kiezers dan zo’n duidelijk signaal afgeven, dan moet je daar als democratische partij ook naar luisteren.

Sinds de oprichting in 2010 behartigt de Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost de belangen van de bewoners in de kwestie Vomar. Wij onderhouden daarbij constructieve relaties met alle betrokken. Dat blijven wij doen, nu en in de toekomst. Dus wanneer partijen zich afvragen hoe de bewoners over bepaalde zaken denken, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zullen u graag informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost,

Bart Offerman
voorzitter

Facebooktwitterpinterestmail

Documenten aanvraag omgevingsvergunning Hoorne Binnenterrein Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan Berkenlaan

Hoorne heeft bij de gemeente Heemstede een omgevingsvergunning gevraagd voor de ontwikkeling van bedrijfsruimte en parkeerplaatsen op het binnenterrein geleden tussen de Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan.

Via de gemeente zijn de documenten die Hoorne heeft ingediend op te vragen. U kunt ze ook op deze pagina downloaden door op het betreffende document te klikken.

Aanvraagformulier (gewijzigd) 19285-1[1]

Tekeningen[1]

Brandprevplan-1a-2015[1]

Definitief_Bodemonderzoek[1]

Hoorne-MR-pd-rapportage-NO-Binne[1]

rapport_EPC_winkel_en_bedrijfsru[1]

Facebooktwitterpinterestmail

Haarlems Dagblad 04-03-14: Flyer tegen Vomar in heel Heemstede

HEEMSTEDE – Alle Heemstedenaren krijgen volgende week een flyer in de bus van de vereniging Buurtbewoners Binnenweg Oost met de oproep om op 19 maart VVD, CDA en D66 links te laten liggen omdat die hebben ingestemd met de komst van een grote nieuwe Vomar tussen de Binnenweg en de Eikenlaan.

Volgens voorzitter Bas Offerman gaan de plannen niet alleen de direct betrokken omwonenden aan, maar ook de rest van Heemstede. Met de flyer hoopt Offerman te bereiken dat de Heemstedenaren meer gaan nadenken over nut en noodzaak van een veel grotere Vomar. Hij vindt dat de gemeente veel te gemakkelijk heeft ingestemd met de plannen.

Offerman gelooft niet dat de nieuwe grote supermarkt die de Vomar voor ogen staat goed is voor de kleinere ondernemers aan de Binnenweg. Het argument dat mensen naast de supermarkt dan óók die ander winkels bezoeken, kan hem niet overtuigen.

,,Mensen rijden straks de parkeergarage in, laden hun boodschappen in en gaan weer weg. Ze gaan echt niet nog een uurtje over de Binnenweg lopen terwijl de koel- en vriesprodukten in de kofferbak liggen’’, aldus Offerman.

Hij vindt dat met de plannen ook wordt voorbijgegaan aan de trend om steeds meer inkopen – ook de dagelijkse boodschappen – worden gedaan via internet en dat de gemeente daar in het detailhandelsbeleid veel meer aandacht voor moet hebben.

Aan de andere kant geeft hij toe dat de kleine ondernemers aan de Binnenweg er al evenmin mee zijn gediend als Heemstedenaren hun boodschappen bij een grote supermarkt in een buurgemeente gaan doen. Hij benadrukt ook dat hij niets tegen het bedrijf heeft, maar alleen tegen de huidige plannen.

De flyer wordt volgende week verspreid bij de reclamepost. De vereniging zal zich ook na de verkiezingen met hand en tand blijven verzetten tegen een nieuwe Vomar op het binnenterrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan. De omwonenden zijn al bezig om geld in te zamelen voor rechtszaken, die naar verwachting duizenden euro’s gaan kosten.

Klik hier voor de flyer

Facebooktwitterpinterestmail