Uitnodiging aan D66 te helpen met voorwaarden Vomar

Als omwonenden van het binnenterrein tussen Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan zijn we verheugd dat D66 ons gaat helpen de voorwaarden te formuleren voor de te bouwen supermarkt met ondergrondse parkeergarage. D66 is de enige partij die op deze wijze mee wil denken met de omwonenden.

Wij nemen het aanbod van D66 voor steun bij het beoordelen en aanpassen van de plannen van de projectontwikkelaar met beide handen aan.
Wij nodigen D66 daarom uit samen met ons de voorwaarden “SMART” te maken voordat we met de projectontwikkelaar gaan praten over zijn plannen.

We doen hier een voorschot voor het denkwerk.

Voorwaarden van D66:

  1. Minimale overlast bewoners

Wat is overlast? Wat is minimaal? Hoe meet je overlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die overlast minimaal te houden ? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

  1. Achterom voor bewoners

Het Achterom, ofwel het recht van overpad of erfdienstbaarheid, is vastgelegd in eigendom van de percelen. Een projectontwikkelaar kan die niet zo maar negeren of afnemen. Impliceert D66 dat de projectontwikkelaar wel deze rechten kan afnemen? Als dat kan, zal D66 garanderen dat onze rechten intact blijven? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar wel grond van omwonenden en erfdienstbaarheid ter discusie stelt?

  1. Entree parkeergarage op Julianaplein

Hoe verder weg van de Binnenweg de ingang komt, hoe beter voor de omwonenden en hoe minder de Binnenweg profiteert van de automobilisten die zo naar de supermarkt gaan. Snel erin en eruit vanaf de Dreef, geen last van fietsers op de Binnenweg. Hoe gaat D66 de belangen van de omwonenden en van winkeliers afwegen? Wat gaat D66 doen voor de bewoners van het Julianalplein? Wat doet D66 als de projectontwikkelaar de ingang ergens anders positioneert?

  1. Parkeren de eerste uren gratis

Wanneer de gemeente op het parkeerterein aan de Eikenlaan een tweede dek laat zetten en daar betaald parkeren invoert, dan kan D66 met een voorstel komen. Nu gaat het over een parkeerplaatsen op particulier terrein. Wie gaat dan over de hoogte en soort van van parkeervergoeding? Hoe zal D66 de gemeente helpen deze voorwaarde inhoud geven?

  1. Beperkte verkeersoverlast

Wat noemt D66 verkeersoverlast? Wat is beperkt? Hoe meet je verkeersoverlast? Tot welk niveau mag die stijgen? Welke maatregelen voorziet D66 om die verkeersoverlast beperkt te houden? Op welke wijze gaat D66 helpen deze voorwaarde ‘’hard” te maken in het plan van de projectontwikkelaar?

  1. Duurzaam bouwen

In het eerste plan was sprake van een begroeid dak. Wat is, behalve het dak, voor D66 nog meer duurzaam: footprint van de constructiematerialen, footprint van de bouwactiviteiten, energie neutraal gebouw, voorkomen van sloop van historische panden, multifunctioneel gebouw en kelder (als de supermarkt en parkeerfunctie verdwijnen, kan het gebouw ergens anders voor gebruikt worden), bomen en ander groen op het binnenterrein, etc.

  1. Voetgangersuitgang parkeergarage aan de Binnenweg

Wanneer de voetgangersuitgang niet aan de Binnenweg zit, maar op het binnenterrein, dan komt een fractie van de bezoekers van de supermarkt op de Binnenweg. Dan profiteert de Binnenweg niet van de supermarkt. Is het niet beter dat de entree alleen maar aan de Binnenweg ligt? Hoe gaat D66 de projectontwikkelaar of later de exploitant overtuigen wanneer die de hoofdingang of een ingang voor klanten op het binnenterrein laat uitkomen? Deze voorwaarde heeft waarde voor zowel omwonenden als winkeliers.

Resumerend: D66 is voor de Vomar – “Ja, mits aan de voorwaarden voldaan wordt”.
Wij gaan ervan uit dat D66 “Ja” zegt tegen de Vomar wanneer aan alle voorwaarden volledig voldaan is. Zoals mevrouw Schul in de Heemsteder van 23 maart jl heeft geschreven.

Facebooktwitterpinterestmail