Wethouder wil extra Vomar onderzoek na tegenstand bewoners en politiek

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte op 10 januari was er grote weerstand tegen het plan om een nieuwe Vomar mega-supermarkt te bouwen aan de Eikenlaan. De inspraak van de vereniging Buurtgenoten namens zo’n 600 inwoners was glashelder: dit plan is ongewenst. De argumenten hiervoor hebben wij hier gegeven. Diverse fracties van politieke partijen in de gemeenteraad waren het met de inwoners van Heemstede eens. Een verslag van de vergadering staat in dit artikel.

De verantwoordelijk wethouder Pieter van de Stadt (VVD) kondigde echter tijdens de vergadering al aan dat hij, ondanks alle argumenten tegen, toch door wilde zetten met de plannen voor een nieuwe Vomar. Echter omdat de argumenten die worden gebruikt om deze ontwikkeling te rechtvaardigen stuk voor stuk onderuit werden gehaald of op zijn minst in twijfel werden getrokken, is volgens de wethouder nu eerst een “vooronderzoek” nodig. Dat vooronderzoek zou dan o.a. aan moeten tonen dat het noodzakelijk is om een extra grote supermarkt te bouwen en dat deze per se aan de Binnenweg moet liggen en niet elders in Heemstede. Daarbij worden andere locaties wel onderzocht.

Er is beloofd dat de vereniging Buurtgenoten betrokken zal worden bij de opzet van het onderzoek en dat wij als mede-opdrachtgever de onderzoeksvragen mede kunnen bepalen. In onze ogen is een extra onderzoek dat alleen maar is bedoeld om ervoor te zorgen dat de Vomar aan de Eikenlaan er toch komt zinloos en ongewenst. Er is al voldoende aangetoond dat dat een slecht plan is, zowel vanuit ruimtelijke ordening als wenselijkheid voor het centrum. Wij zullen daarom wel in overleg gaan met de gemeente over het nieuwe onderzoek, en kritisch kijken naar de vragen die de gemeente formuleert. Gelukkig heeft de wethouder aangegeven open te staan voor dit overleg.

Hieronder staan een tweetal artikelen over het aangekondigde vooronderzoek over supermarkten en de Binnenweg.

Onderzoek Vomar bij Cruquius

24 februari 2011, Haarlems Dagblad

[link Haarlems Dagblad]

Haalbaarheid Vomar verplaatsing opnieuw onderzocht

2 maart 2011, De Heemsteder

Facebooktwitterpinterestmail