Inspreektekst BBO – Cie Ruimte 7 april 2016: Wie betaalt gratis parkeerplaatsen voor de gemeente?

Goedenavond, mijn naam is Fieke Kooi en ik heb een paar vragen voor u.

In het bestemmingsplan (2011) van het Centrumgebied van Heemstede staat dat het winkelgebied extra parkeerplaatsen nodig heeft. Op het parkeerterrein aan de Eikenlaan mag volgens dat plan een extra laag worden gebouwd. De gemeente gaat dat niet doen. In datzelfde bestemmingsplan heeft de gemeente vastgesteld dat voor kleinschalige ontwikkelingen aan de Raadhuisstraat-Binnenweg geen extra parkeerplaatsen hoeven te worden ingericht. Bij de herinrichting van de Binnenweg en de Raadhuisstraat zijn parkeerplaatsen verdwenen.
Wel parkeerplaatsen nodig hebben, nieuwe niet laten maken en het bestaande aantal reduceren? Klinkt dat logisch?

Al in 2011 bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan zag de gemeente een rijke koopman in het verschiet die gratis parkeerplaatsen meebracht naar het winkelgebied. In ruil mag híj doen wat hij wil.
Projectontwikkelaar Hoorne is die rijke koopman. Hij heeft in 2010 een binnenterrein gekocht en wil daar een supermarkt met parkeerkelder bouwen. Die parkeerkelder levert een 110 tot 120 plaatsen. De supermarkt van zo’n 1500 tot 1900 m2 heeft zelf ongeveer 70 parkeerplaatsen nodig.
De gemeente krijgt zo gratis 40 tot 50 parkeerplaatsen.

Zijn die parkeerplaatsen echt gratis?
In ieder geval niet voor de direct omwonenden. Zij betalen met het inleveren van hun woongenot. De supermarkt brengt een groot aantal autobewegingen in hun achtertuinen en in de kleine straatjes rondom het binnenterrein. Zowel met vrachtwagens als met auto’s van klanten. Tegenwoordig zijn supermarkten 7 dagen per week open, nú nog tussen 8 en 21 uur.

Wie gaat verder inleveren?
Op het noordelijke deel van de Binnenweg verdwijnt de huidige Vomar. Dat is nog steeds een trekker, ook al wordt beweerd dat die winkel niet meer kan bestaan. Het vinden van een alternatieve trekker is niet eenvoudig. Volgens RBOI (2012) kan Albert Heijn die trekkersrol alleen overnemen door sterk uit te breiden.
Collega Kardol (2013) zegt dat het pand te klein is voor een trekker, die geen supermarkt is. Een gewone winkel kan in dat pand geen trekkersrol vervullen. Kardol raadt daarom aan de verhuizing te koppelen aan de verplichting een alternatieve trekker te leveren.
DTNP (2016) doet slechts een suggestie (Action, Aldi), maar heeft geen plan voor na de verhuizing. Deze suggestie is al dankbaar gebruikt door de ontwikkelaar, maar zonder enige garantie.
De winkeliers op het noordelijk deel van de Binnenweg leveren dus ook in.

Door uitbreiding van de Vomar neemt het vloeroppervlak voor verkoop van dagelijkse goederen toe. De koopkracht van locale en regionale bezoekers stijgt niet mee. De gemiddelde opbrengst neemt dus af, ongeveer 5% volgens RBOI, tot “beperkt beneden het gemiddelde dat benodigd is voor economisch-duurzaam functioneren van alle detailhandel in Heemstede”. Bureau Kardol bevestigt deze negatieve groei.

DTNP zegt in het rapport Winkelvisie dat de mogelijkheden voor groei in Heemstede beperkt zijn, maar vindt dat uitbreiding van de Vomar op het binnenterrein wel gerechtvaardigd is. Zowel DTNP als RBOI zeggen dat kleine winkels naast of in-de-buurt-van een supermarkt, profiteren van de klanten van de supermarkt.
Hoe meer supermarkt, hoe beter het gaat met de kleine winkelier.

Collega Kardol is wat voorzichtiger. Heemstede moet het juist hebben van speciaalzaken. Daling van de gemiddelde opbrengst zal vooral die winkels treffen. Juist die groep bijzondere winkels geeft het winkelgebied regionale betekenis. Supermarkten zijn vooral voor lokale bewoners. Door in te zetten op méér supermarkt wordt een broos evenwicht verstoord. Dan kan juist het omgekeerde gebeuren van wat wordt beoogd: onze bijzondere winkels komen in de gevarenzone en de regionale betekenis neemt af.
De foodzaken leveren in en Heemstede boet in als regionaal centrum.

Bureau LMBS (2014), nu opgenomen in DTZ Zadelhof, verwacht een verdere toename van het verdwijnen van verswinkels. Supermarkten zetten in op het versterken van hun vers-afdelingen. LMBS vindt het zelfs handig als die kleine winkels naast de supermarkt liggen. De supermarkt kan dan makkelijk links en rechts uitbreiden, zolang tenminste een grotere supermarkt nog een trend is.
De kleine verswinkels leveren in. Alweer!!

Wanneer Vomar mag verhuizen en uitbreiden, en een parkeerkelder bouwt met 40 tot 50 extra parkeerplaatsen voor de gemeente, kunt u zich dan vinden in de prijs van die parkeerplaatsen?

De raad kan ook toelaten dat de Vomar verhuist en uitbreidt, dat Hoorne noch Vomar een trekker voor het verlaten pand regelt, dat de parkeerkelder niet wordt gebouwd, en dat Vomar op eigen terrein op maaiveld 50 tot 70 parkeerplaatsen alleen voor zichzelf maakt. Dan betalen de winkeliers, Heemstede als regionaal centrum en de omwonenden een hoge prijs, zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Wat vindt u van zó’n deal?

Facebooktwitterpinterestmail