Nieuw college: D66, VVD en CDA

gemeente HeemstedeSinds donderdag heeft onze gemeente Heemstede weer een nieuw college van Burgemeester & Wethouders. Er is een nieuwe coalitie gevormd door D66, VVD en CDA. Sebastiaan Nieuwland (D66) zal toetreden tot het college als opvolger van Remco Ates (HBB) met onder andere ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. De andere twee wethouders blijven Heleen Hooij (VVD) en Christa Kuiper (CDA).

Vomar onderdeel collegeakkoord

Het persbericht en PDF bestand met het nieuwe collegeakkoord zijn te vinden op de website van de gemeente. In het collegeakkoord staan tal van onderwerpen, ook het onderstaande over het winkelgebied:

Winkelcentra

De coalitiepartners zetten zich in voor het behoud van de aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden, ook voor de regio. Hierbij zijn een betere bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers en voetgangers belangrijke aandachtspunten.

De coalitiepartners onderschrijven de door onderzoeksbureau DTNP ontwikkelde winkelvisie. We stemmen de verbetermaatregelen die DTNP heeft voorgesteld af met de stakeholders. De nieuw te treffen maatregelen worden geclusterd behandeld.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van DTNP en de daaruit voortgekomen winkelvisie zal de gemeente medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met een maximale bruto vloeroppervlak van 1.800 m2, een front aan de Binnenweg en een ondergrondse parkeergarage voor minimaal 100 auto’s op het binnenterrein tussen Eikenlaan en Binnenweg. Gezien de noodzaak van food en parkeren dringen de coalitiepartners bij alle betrokken partijen aan op een spoedig doch zorgvuldig proces. Om- en aanwonenden en andere belanghebbenden worden zoals gebruikelijk betrokken bij de planvorming. Hierbij worden minimaal de volgende punten overlegd: de hoogte van de bebouwing, duurzame bouw, acceptabele bevoorrading via het binnenterrein tussen de Eikenlaan en de Binnenweg en een verkeersveilige situering van detoegang tot de parkeerkelder.

Het nieuwe college wil dus meewerken aan de komst van een nieuwe Vomar supermarkt op het terrein tussen de Binnenweg, Eikenlaan, Julianalaan en Berkenlaan. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden.

Als BBO hebben wij al eerder via deze website en ons twitter account (@BBOHeemstede) aangegeven dat wij het reeds ingezette proces van overleg met de gemeente en Hoorne/Vomar willen voortzetten. Daarbij wordt de komende tijd gezamenlijk gezocht naar een nieuw en beter plan, waarvoor wel draagvlak mogelijk is.

Om dat draagvlak te creëren zullen de wensen van bewoners ook een plaats moeten krijgen in het plan. Het eindresultaat telt daarbij. Bovendien zijn, naast het bouwplan, de bouw zelf en de uiteindelijke exploitatie ook van belang voor het woongenot van de omwonenden. Een gedragen plan vereist flexibiliteit van alle betrokken partijen. Dat vraagt niet alleen iets van de bewoners, maar ook van Hoorne/Vomar, en van de gemeente.

Wij hebben vertrouwen in het proces zoals dat tot nu toe is ingezet onder de vorige wethouder Remco Ates, en gaan er gezien het bovenstaande vanuit dat we dit op korte termijn zullen voortzetten met de nieuwe wethouder Sebastiaan Nieuwland.

Facebooktwitterpinterestmail