Uitspraak Raad van State zeer teleurstellend

Maandag 12 maart diende het geding van de vereniging bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Centrum en omgeving. Het betoog concentreerde zich op 3 punten:

  1. Mogelijkheid tot uitbreiding bibliotheek in de speeltuin.
  2. De verhoging van een mogelijke parkeergarage op het huidige parkeerterrein naast de bibliotheek, van 1 meter tot 2,5 meter.
  3. Het loslaten van de bovengrens van 1.000 m2 bruto vloeroppervlak van supermarkten.

Jammer genoeg heeft de Raad van State ons niet in het gelijk gesteld. Zoals we nu weten legt het bestuursrecht het primaat bij de overheid om besluiten te nemen. De Raad van State wil niet op de stoel van de bestuurder zitten en toets daarom zeer marginaal en terughoudend. Wanneer een rechter maar een beetje het idee heeft dat de bestuurder het besluit goed heeft gemotiveerd of opgesteld, laat hij het in stand. Zeker bij een bestemmingsplan is dat het geval aangezien de gemeente een grote beleidsvrijheid heeft.

Het heeft dan ook niet zo zeer aan de vereniging gelegen dat we de zaak verloren hebben. Meer dan de argumenten die we hebben aangevoerd konden we niet doen.

Wil je de uitspraak nog eens nalezen, klik dan op deze link:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=heemstede&verdict_id=XefsOcBLy3w%3D

Facebooktwitterpinterestmail