Verbouwing bibliotheek: vergunningen aangevraagd

De gemeente heeft, als eigenaar van het bibliotheekgebouw, op 27 juli enkele omgevingsvergunningen aangevraagd voor de aankomende verbouwingen en aanpassingen aan het bibliotheekgebouw (Julianaplein 1).

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1

Informatie over welke vergunningen zijn aangevraagd is te vinden in de bijgevoegde brief die de omwonenden hebben ontvangen: 2016-07-26 Heemstede – omgevingsvergunning bibliotheekgebouw (pdf). Helaas is de inhoud van de vergunningsaanvraag niet digitaal beschikbaar, deze ligt alleen ter inzage bij de gemeente.

Het is goed dat de bibliotheek behouden blijft in Heemstede en dat er aanvullende functies zijn gevonden om het gebouw nuttig te gebruiken. Maar er zijn ook zorgen. Ten tijde van de informatieavond op 13 juni was er echter nog geen enkele informatie over de buitenruimte en de effecten op de omgeving. De gemeente kon of wilde toen niets zeggen over de verkeersafwikkeling (o.a. voor het kinderdagverblijf), de toename van parkeerdruk (door veel intensiever gebruik en toevoegen van allerlei functies en activiteiten), en de inrichting van de buitenruimte met het groen en de speeltuin. Ook over de samenhang met de ontwikkeling van de Vomar in dit gebied wilde men niets zeggen, terwijl de combinatie van deze twee plannen ontegenzeggelijk een grote impact heeft op het verkeer en parkeren in de buurt.

Facebooktwitterpinterestmail