Visie Buurtgenoten op DPO rapport RBOI

Naar aanleiding van het verzoek van de projectontwikkelaar van de Vomar supermarktketen heeft de gemeente Heemstede een distributieplanologisch onderzoek (DPO) laten opstellen. De vragen voor het DPO zijn mede opgesteld door de vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost. Het bureau RBOI uit Rotterdam heeft het onderzoek uitgevoerd en het rapport opgeleverd:
“Heemstede – ontwikkeling Vomar, distributieplanologisch onderzoek”, 29 maart 2012.

De vereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid naar haar leden en daarom heeft de vereniging een eigen visie opgesteld over het resultaat van het bureau RBOI. Deze visie is als volgt.

  • RBOI richt zich geheel op het economisch functioneren van de Vomar en stelt dat als de Vomar een grote supermarkt neerzet, het winkelgebied daar zeker van zal profiteren. Zonder dat RBOI deze stelling goed onderbouwt. De problemen waar het winkelgebied nu mee te kampen heeft, worden niet benoemd en het is dus niet duidelijk voor welke problemen de Vomar een oplossing is. Voor cruciale beslispunten worden beweringen gedaan die niet feitelijk zijn onderbouwd. Alles bij elkaar kan dit rapport van RBOI geen basis zijn voor verdere besluitvorming over nut en noodzaak van een nieuwe/vergrote Vomar vestiging aan de Binnenweg van Heemstede.
  • Het rapport roept meer vragen op over beleid en beleidsvorming dan dat het beantwoord. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een analyse uitvoert naar waar het winkelgebied werkelijk behoefte aan heeft en op welke locaties de oplossingen het beste tot hun recht komen, voordat alle economische ruimte in de dagelijkse goederen verdwenen is of zelfs negatief is geworden. Op die analyse kan dan samenhangend beleid gemaakt worden dat als een echte oplossing voor het winkelgebied kan gelden. Dit beleid zou zelfs regionaal bepaald kunnen worden om goede initiatieven te behouden en kansarme initiatieven te voorkomen. Het DPO over de Vomar is een gevolg van particulier initiatief, niet van ruimtelijk en economisch beleid van de gemeente.

Bijgaand kunt u onze opgestelde visie over het resultaat van het bureau RBOI downloaden. Er zijn twee versies, één versie bevat de samenvatting, de andere versie de complete reactie inclusief samenvatting en onderbouwing.

Klik hier om de samenvatting te dowloaden (klik voor download)

Klik hier om de complete reactie inclusief onderbouwing te downloaden (klik voor download)

Facebooktwitterpinterestmail