Artikel: Appartementen op nieuwe Vomar

Haarlems Dagblad, 7 juni 2017

“De aanvankelijke voorkeur (*) om zowel de in- als uitrit van de parkeergarage aan de Eikenlaan te maken, heeft plaatsgemaakt voor een inrit aan de Eikenlaan en uitrit op de Binnenweg. Verkeerstechnisch is dat goed mogelijk (**) en voor de omwonenden betekent dat een halvering van het verkeer (***). De uitrit op de Binnenweg zorgt er ook voor dat (veel) Vomarklanten straks via de noordelijke Binnenweg vertrekken. Dat levert de winkels daar hopelijk wat extra klandizie op (****), aldus het college.”

*: de voorkeur van de gemeente

**: hierbij is geen rekening gehouden met het feit dat het verkeer op deze plek zal toenemen door de extra voorzieningen in de bibliotheek en extra parkeerplaatsen op het binnenterrein voor de nieuwe appartementen boven de Vomar.

***: het is geen halvering van het verkeer, maar een enorme en onveilige toename van verkeer ten opzichte van de huidige situatie! Direct naast de voordeur van bewoners die straks door de sloop van de oude zonnebankstudio ineens in een hoekpand wonen. De vrachtwagen rijdt straks rakelings langs het huis (als de chauffeur dat redt).

****: wie gaat er met een auto vol met koel- en vriesproducten nog even winkelen?

Lees hier het hele artikel.

 

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Heemstede snel aan de slag op de Binnenweg

Haarlems Dagblad, 6 juni 2017

“Nog deze zomer wordt een begin gemaakt met de aanpak van de Binnenweg-Raadhuisstraat. Er komen onder meer geraniumzuilen, de afslagverboden op de belangrijkste Heemsteedse winkelstraat worden opgeheven en bij de IJzeren Brug krijgt het verkeer op de Binnenweg voorrang. Ook gaat het college snel om de tafel met de winkeliers van de Jan van Goyenstraat over het vestigingsbeleid.

…De Vomar is als omstreden politieke kwestie buiten de Winkelvisie gehouden. Daarover moeten nu snel knopen worden doorgehakt”

Lees hier het hele artikel.

Facebooktwitterpinterestmail

Artikel: Weinig bijval voor Vomar

Haarlems Dagblad, 13 mei 2017

Winkeliers Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grotere supermarkt

De winkeliers op de Raadhuisstraat-Binnenweg zitten niet te wachten op een grote nieuwe supermarkt en ook een verhuizing van de Vomar naar de locatie Eikenlaan kan niet op veel bijval rekenen, zo blijkt uit een enquête die de oppositiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben gehouden onder alle winkeliers in de winkelstraat. De winkeliers willen wél graag meer parkeerplaatsen en zien het liefst gratis parkeren met een maximale tijdsduur.

Lees hier het hele artikel en tevens het artikel over dit onderwerp in de Heemsteedse Courant.

Facebooktwitterpinterestmail

Presentatie informatie-avond 8 november 2016

Op 8 november organiseerde BBO een informatie-avond voor buurtbewoners en belangstellenden (uitnodiging hier, presentatie onderaan dit bericht). De avond is goed bezocht, onder andere door buurtbewoners, raadsleden, winkeliers en vertegenwoordigers van de pers. Allen konden open met elkaar in gesprek gaan, wat soms leidde tot levendige discussies.

Voor het onderzoek naar de meest optimale inpassing van de supermarkt en ontsluiting is vooral een goed en zorgvuldig verkeersonderzoek nodig. Uit dat onderzoek moet blijken wat ervoor nodig is om bepaalde oplossingen mogelijk te maken. Pas als dat bekend is kan een afgewogen discussie plaatsvinden over de diverse scenario’s.

Voor een goede inpassing van de Vomar supermarkt met draagvlak bij de omwonenden adviseert BBO:

  1. Een uitgebreid verkeersonderzoek met een brede scope. Bekijk daarbij niet alleen de vier straten direct rondom de ontwikkeling maar de hele verdeling van aan- en afvoer van verkeer in een breed gebied: vanaf de Raadhuisstraat t/m de Lanckhorstlaan.
  2. Alle partijen, waaronder de ontwikkelaar maar nadrukkelijk ook de gemeente Heemstede, moeten de wil tonen om de inpassing zo goed mogelijk uit te voeren en de minpunten voor de bewoners maximaal weg te nemen.
  3. De verkeerssituatie en het parkeren van de supermarkt moet worden beoordeeld in samenhang met de ontwikkeling van de bibliotheek. Deze grote ontwikkelingen hebben impact op elkaar en liggen te dicht bij elkaar om alleen op zichzelf te beoordelen.

Hieronder kunt u de presentatie van 8 november downloaden:

PDF

BBO_presentatie_8-11-2016.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Iedereen wil de in- en uitgang van de Vomar parkeergarage aan de Binnenweg

Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, kan de afgelopen week de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat kleine punten na, beklonken is. Dat er constructieve gesprekken tussen de bewoners, verenigd in BBO, en vastgoedontwikkelaar Hoorne hebben plaatsgevonden, klopt. En dat er nog punten ter discussie staan, klopt ook. Maar deze openstaande punten worden door BBO zeker niet beschouwd als ‘kleine’ punten.

Ontsluiting parkeergarage

Een inrit naar de parkeergarage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou een zogenaamde “win-win” zijn voor iedereen. Het zou goed zijn voor de omwonenden én voor de winkelstraat, aldus Hoorne Vastgoed. En laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten tussen projectontwikkelaar en de omwonenden. De ontsluiting van de parkeergarage is al lang een heikel punt.

Al jarenlang zijn er allerlei varianten gepresenteerd met ontsluiting van de parkeergarage vanaf het Julianaplein en via het speelterrein van de bibliotheek. Eén ding stond volgens alle politieke partijen voorop, de ingang zou zo ver mogelijk van de bewoners afliggen om geen overlast bij hun huizen te veroorzaken. Maar nu wil de nieuwe coalitie koste wat het kost de Vomar doorzetten op het Eikenlaan terrein. De projectontwikkelaar lijkt vrij spel te krijgen en alle varianten van ontsluiting gelegen verder van de percelen van bewoners zijn als sneeuw voor de zon verdwenen, ondanks dat deze ambtelijk haalbaar bleken. Krijgen we dan toch het gevreesde scenario waarbij de ingang voor de parkeergarage direct naast de voordeur van bewoners wordt gerealiseerd? Een oplossing waarvan een vorige (VVD-) wethouder heeft verklaard dat die onhoudbaar is, evenals de partij van de huidige wethouder (zie de D66 website: “Belangrijkste voorwaarde is dat de ingang van de parkeergarage aan het Julianaplein komt.”)? Een oplossing waar ook nog eens het vrachtverkeer in- en uit moet rijden, net als het personeel, bestemmingsverkeer voor andere winkels en dan laten we de ontwikkeling van het bibliotheekterrein nog even buiten beschouwing? En al dat verkeer zou dan door het ‘gaatje’ tussen de woonhuizen van de Eikenlaan door het terrein moeten bereiken?

De projectontwikkelaar doet het voorstel om inrijden naar de parkeergarage via de Eikenlaan te laten plaatsvinden. Op het binnenterrein gaan de auto’s omlaag naar de parkeergarage. Dat zou volgens de projectontwikkelaar de overlast voor de Eikenlaan halveren en zou een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt de helft schappelijk, het is nog steeds de helft van een enorme stroom verkeer die er nu niet is. Als het plan doorgaat, krijgen de bewoners naast het verkeer van personeel, het overige bestemmingsverkeer en niet te vergeten het vrachtverkeer voor het laden en lossen, ook nog eens het bezoekersverkeer. De toerit voor de parkeergarage naast de toerit van de vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om problemen. Minder ruimte voor de vrachtwagen, een nog onveiligere situatie in een kinderrijke buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat dit simpelweg niet toe..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens..

Schets plattegrond van de in- en uitritten van de parkeergarage, en de toegang voor vrachtwagens. Klik voor een groter plaatje met toelichting.

Het juiste alternatief

Wil je échte goede situatie, zeg maar win-win-win situatie, dan moet de ontsluiting van de parkeergarage volledig aan de Binnenweg worden gelegd. Immers dan behoort de parkeergarage ook toe aan de Binnenweg. Als men wil dat bezoekers van de supermarkt ook nog eens een bezoek gaan brengen aan andere winkels in de winkelstraat, is het logisch dat bezoekers over de Binnenweg binnenkomen en ook weer over de Binnenweg vertrekken. Op die manier hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan bezoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi geïntegreerde toe- en uitrit tot de extra parkeerplaatsen.

BBO ziet daarmee een win voor de winkeliers, een win voor Vomar en een win voor de bewoners, die niet direct geconfronteerd worden met een onveilige en onredelijke toename aan verkeer op de Eikenlaan. Het is daar nog altijd woongebied en, in tegenstelling tot de Binnenweg (die overigens berekend is om het extra verkeer te absorberen), geen winkelgebied. Zelfs voor de Vomar supermarkt zou deze oplossing veel logischer zijn dan een inrit op een locatie waar de winkel niet zit. Dus ook een win voor de exploitatie van de supermarkt zelf. Hoorne Vastgoed, de projectontwikkelaar van Vomar, staat hier in beginsel ook voor open.

Gemeente heeft de sleutel in handen

In het zeer recente overleg tussen gemeente, Hoorne en BBO heeft BBO aangegeven dat de gemeente de sleutel in handen heeft. De politiek wil graag de extra parkeervoorzieningen voor de Binnenweg en Hoorne wil graag een grootschalige Vomar-supermarkt. Het enige wat de bewoners vragen is beschermd te worden in hun woongenot en veiligheid. De door BBO voorgestelde oplossing voldoet daaraan en daarom vraagt de vereniging aan de gemeente deze oplossing serieus te nemen en mogelijk te maken.

De gemeente zoekt draagvlak onder de bewoners en daarvoor is een oplossing nodig die voor de bewoners acceptabel is. De gemeente en winkeliers willen ‘traffic’ langs de winkels. De projectontwikkelaar en de Vomar supermarkt zoeken een oplossing die voor bezoekers logisch is. Deze meervoudige win-oplossing is volledige ontsluiting van de parkeergarage daar waar die hoort en dat is aan de winkelstraat, de Binnenweg.

Naar de mening van BBO is het geen kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou kunnen, maar het is een kwestie van willen. Iedereen heeft de voorkeur voor deze ontwikkeling. Het gaat dus om de wil dit ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreerde, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteindelijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclusief de politiek!

 

Facebooktwitterpinterestmail