Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost (BBO)

Buurtgenoten Binnenweg Oost

Doel van de vereniging

Wij maken ons sterk in voor het behoud van het dorpskarakter van Heemstede. Wij zetten ons in voor het behoud van woon- en leefgenot in onze mooie wijk. Wij willen niet dat ons dorp wordt volgebouwd, en willen de (nu al beperkte) groene gebieden en de speelmogelijkheden in het centrum beschermen.

Formeel is de doelstelling in de statuten als volgt geformuleerd:

Het doel van de vereniging is, met betrekking tot de wijk gelegen in het gebied tussen de Binnenweg, Haemstedelaan, Heemsteedse Dreef, Julianaplein en Cloosterlaan te Heemstede:

  • het behoud en de verbetering van het woon- en leefklimaat;
  • het behoud van het dorpse karaker;
  • het behoud van groen en speelmogelijkheden; en
  • het behoud en de verbetering van de natuur, de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water in het betrokken gebied.

Op deze website is alles te vinden over de gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan en de ontwikkeling van een nieuwe Vomar supermarkt op het binnenterrein tussen de Binnenweg, Julianalaan, Eikenlaan en Berkenlaan. Daarnaast zijn er stukken te vinden over de acties die we als vereniging en bewoners van Heemstede ondernemen.

Lid worden

Wordt ook lid en steun onze doelen! Hieraan zijn geen kosten verbonden, het lidmaatschap is gratis. De kosten van de acties en de vereniging worden bekostigd door middel van vrijwillige donaties. Lid worden kan het gemakkelijkst door je steun te geven op onze stemformulieren. Aanmelden voor de nieuwsbrief is ook mogelijk.

Organisatie en bestuur

De vereniging wordt gevormd door de leden, waarbij vele mensen op allerlei manieren een bijdrage leveren. Daarnaast is er een klein bestuur welke alle activiteiten coördineert en functioneert als ‘spreekbuis’ van de buurt.

Gegevens

Vereniging Buurtgenot-en Binnenweg Oost
Eikenlaan 37
2101 WH Heemstede
KvK: 51354349
IBAN: NL51ABNA0422678015
BIC: ABNANL2A